Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2014

Rummet har stor betydelse för museiupplevelsen

En museiutställning innefattar mycket mer än bara föremål, texter och montrar. Det rum som ramar in dessa olika komponenter är också en väsentlig del av utställningsmediet. Museibesökares upplevelser och meningsskapande påverkas starkt av utställningsrummens utformningar, material, färgsättningar och belysning.

Det visar museologen Märit Simonsson i en ny avhandling, Displaying Spaces: Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museums.

– Museiutställningar består av flera dimensioner som upplevs genom att vi, när vi besöker museer, rör oss genom rummet och kan betrakta föremål, texter, bilder och montrar från olika håll. Det är alltså en i högsta grad rumslig upplevelse som är karaktäristisk för just museer, menar Märit Simonsson.

– Ändå har endast få museologiska studier gjorts där just rum har stått i centrum och med sin avhandling vill Märit Simonsson bidra till den museologiska forskningen med ett genomgående rumsligt perspektiv på utställningsmediet.

I sin avhandling har Märit Simonsson studerat fem museer i Rom i Italien som hon använder för att tydliggöra vilka effekter rumsliga element såsom färg, form, ljus och material har på upplevelsen av det som visas i museet. De fem romerska museerna är Museo dell’Ara Pacis, Palazzo Doria Pamphilj, Palazzo Massimo alle Terme, Centrale Montemartini och MAXXI.

De befinner sig alla inom genrerna konst- och kulturhistoriska museer och deras arkitektur och innehåll representerar olika tidsåldrar och stilar. Märit Simonsson har använt en metod där hon har systematiskt besökt varje museum under ett flertal tillfällen och observerat sina egna intryck och upplevelser under besöken.

Tillsammans med teori och filosofi som anknyter till rumsupplevelser och museologi analyserar hon sina upplevelser av rummen i de fem romerska museerna och lyfter också en diskussion om rumsutformningens betydelse i museer i allmänhet.

Enligt Märit Simonsson så kan olika känslostämningar uppstå inom oss när vi är närvarande i ett museirum men vi kan inte alltid sätta fingret på vad det är som väcker just de förnimmelserna och ofta är det just rummets utformning, färgsättning, material eller belysning som bidrar till detta. Den övergripande slutsatsen i Märit Simonssons avhandling är att ett museirum påverkar våra upplevelser, oavsett hur det ser ut och oavsett om de tilltalar oss eller inte.

FAKTA
Disputationen äger rum fredag 28 november kl. 10.00, Samhällsvetarhuset, Hörsal B 147, Umeå universitet. Opponent är Vaike Fors, universitetslekror och filosofie doktor, sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad.

Avhandlingen Displaying Spaces: Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museums finns publicerad digitalt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera