Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2014

Patienter på akutmottagning bemöts som ”symtom”

Vårdarbetet på akutmottagning är medikaliserat och resultatstyrt. Som en följd bemöts patienter som ett ”symtom” och skjutsas runt på mottagningen som en ”produktionsenhet”.

Det är korta väntetider, effektiva vårdprocesser och en budget i balans som är centralt för svenska akutmottagningar där vårdarbetet domineras av ett medicinskt perspektiv. Detta medför att förutsättningarna att tillgodose patienters individuella vårdbehov är begränsade.

Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, där doktoranden Henrik Andersson observerat och/eller intervjuat tolv läkare, 24 sjuksköterskor, 23 undersköterskor och sju chefer vid två akutmottagningar i Västsverige.

En chef som intervjuas säger: Att ge omvårdnad och förklara varför patienter måste vänta eller hur lång väntetiden är … det finns ingen tid för det… medicinska åtgärder kommer först.

Avhandlingens resultat visar att både chefer och medarbetare efterfrågar mer utbildning, men att utbildningsbehovet begränsas av ekonomiska skäl. Detta påverkar medarbetarnas förutsättningar att utveckla nödvändig kompetens.

– Detta orsakar spänningar mellan de yrkesgrupper som arbetar på akutmottagningar. Som en sjuksköterska säger i intervjuerna: kurser är ofta väldigt dyra och sjuksköterskor har naturligtvis större chanser att få gå på kurs än undersköterskor, säger Henrik Andersson.

Resultaten pekar dessutom på att chefer inte alltid ser sitt fulla ansvar att tillvarata och utveckla medarbetares kompetens. Chefer uttrycker samtidigt själva att de har ett begränsat mandat att styra vårdarbetet, och att detta begränsar deras handlingsfrihet och förmåga att utveckla vårdarbetet på akutmottagning.

En chef säger: trodde när jag började som chef att jag skulle kunna utveckla arbetet men jag är väldigt begränsad av ekonomi, strukturer och organisation.

Studierna ger enligt Henrik Andersson ny och användbar kunskap om de traditioner och perspektiv som i praktiken styr vårdarbetet på en akutmottagning.

– Denna kunskap är viktigt, eftersom dessa traditioner och perspektiv faktiskt avgör om patienter erbjuds den vård de behöver eller inte. För att bryta ett medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning behövs det ledare som vågar att kritisk granska och värdera de strukturer, maktförhållanden och perspektiv som påverkar vårdarbetet på akutmottagning.

FAKTA
Avhandlingen Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning – en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv försvaras vid en disputation den 12 december.
Länk till avhandling

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera