Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2014

Medlemskap lyfter forskningsfrågor inom råmaterial och metallurgi

För att öka närvaron på den europiska arenan har Swerea MEFOS gått med i European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETPSMR).

Swerea MEFOS deltar aktivt i flera internationella samarbeten för påverkan och inflytande över forskning och utveckling. Ett exempel är IEA (Internationella Energimyndigheten), ett annat är ESTEP, European Steel Technology Platform. För att ytterligare bredda sitt inflytande och nätverk går Swerea MEFOS nu med i European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources, ETPSMR. Plattformen är en nyckelspelare när det gäller europeisk gruvindustri och framställning av icke-järnmetaller, ämnen som varit högt upp på EU:s agendor de senaste åren.

− Ett aktivt deltagande i ETPSMR hjälper oss att lyfta forskningsfrågor inom råmaterial och metallurgi. Vi stärker också våra medlemsföretag genom vår internationella närvaro, och ser det som ytterligare ett sätt att sätta ljus på deras aktuella frågor. Nätverket öppnar för nya samarbetsprojekt och skapar ännu bredare kontaktytor för våra medlemmar, säger Mats Sundgren, vd.

FAKTA
ETP SMR: The European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR) aims at modernizing and reshaping a fundamental pillar of the European economy: the European Minerals Industries. These include oil, gas, coal, metal ores, industrial minerals, ornamental stones, aggregates, smelters as well as technology suppliers and engineering companies.

The key objectives of the organization are

  • Securing the future supply of/access to European raw materials
  • Supporting the revival of exploration of Europe’s mineral potential
  • Developing innovative and sustainable production technologies
  • Implementing best practices
  • Reuse, recovery and recycling as well as new product applications
  • Creating European added value through RTD-based technology leadership, education and training.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera