Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2014

Maktspel och härskartekniker på internet

I boken Sociala medier och härskartekniker visar forskare vid Umeå universitet hur härskartekniker har flyttat ut på internet. Något som skapar nya förutsättningar både för den som vill visa makt inför andra och för den som behöver värja sig.

På Twitter, Facebook, Instagram och bland bloggar är maktspel alls inte ovanligt och olika former av härskartekniker används flitigt.

Författarna Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg, båda forskare vid Umeå universitet, presenterar tio härskartekniker som idag utövas på nätet, men också tio motstrategier för att utveckla ett bättre förhållningssätt till såväl subtila som tydliga härskartekniker i sociala medier.

– Ibland används härskartekniker för att medvetet vinna framsteg i en diskussion, trycka till någon, eller kanske för att framstå som lite bättre än vår omgivning. Det sker då på någon annans bekostnad, säger Annakarin Nyberg.

– Men härskartekniker sker också omedvetet, som en del i den kultur vi lever i, den jargong och det språkbruk som vi använder oss av. Det kan då bli till någonting naturligt som vi dessvärre inte ser och tänker på, fortsätter Annakarin.

– I de studier vi genomfört ser vi att vår vardag och livet på nätet blir allt mer sammanflätad. Med en sådan utgångspunkt är det spännande att se hur de klassiska härskarteknikerna nu också flyttat ut på nätet, ut i våra sociala medier, säger Mikael Wiberg.

I boken Sociala medier och härskartekniker presenteras även nätprofilerna Johanna Frändén och Clara Lidström som båda har skapat sig en stark röst och position i de sociala medierna. Deras erfarenheter visar på hur strategier vuxit fram för att förhålla sig till det sociala spel som pågår på nätet.

Boken Sociala medier och härskartekniker vänder sig till den som vill förstå vår digitala samtid. Boken syftar till att medvetandegöra det komplexa i det till synes ytliga i vår vardag på nätet.

FAKTA
Om författarna: Annakarin Nyberg är internetforskare, författare och doktor i informatik vid Umeå universitet. Genom sin forskning har Annakarin många års erfarenhet av frågor som på olika vis rör vad det innebär att leva med IT. Erfarenheterna omfattar både unga och vuxna och belyser utmaningar och möjligheter som följer av att IT får allt större utrymme i våra liv.

Mikael Wiberg är professor i informatik vid Umeå universitet och internetforskare med ett särskilt intresse för vårt framväxande interaktionssamhälle. I sin forskning visar han hur digital teknik formar vårt samhälle och hur digitalisering även berör områden som design och arkitektur.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera