Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2014

Forskning om fara med plast i havet

En forskare har fått 3,2 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att undersöka vilken inverkan plast har på det marina ekosystemet.

– Genom att ta reda på hur farlig plasten är och vad det är som gör den farlig blir det möjligt att hitta lösningar för att minska skadorna på miljön, säger Anna Kärrman, forskare i kemi vid Örebro universitet.

Vi använder plast dagligen i vår vardag och ungefär en tredjedel av all plast som produceras är tillverkad för att bara användas en gång och sedan slängas. En del av den plast som slängs kommer ut i miljön och hamnar till sist i våra hav.

– Plast är ett hållbart material och finns kvar i miljön i århundraden. Under hela den tiden påverkar den ekosystemet. Det är inte ovanligt att djur till exempel trasslar in sig i plast eller äter plast, säger Anna Kärrman.

Plasten i sig är inte farlig men den kan innehålla ämnen som är hormonstörande eller cancerframkallande. Plast behandlas till exempel med mjukgörare och flamskyddare och när plasten har hamnat i havet drar den dessutom till sig miljögifter som finns i vattnet.

Samlat plastprover
Anna Kärrman har samlat in plastprover från olika hav sedan 2011. Dessa ska först klassas efter typ och storlek och undersökas för dioxin-, hormonstörande och mutagena effekter. De prover som visar negativa effekter analyseras ytterligare med avancerad kemisk analysteknik för att undersöka vad det är som gör att plasten är farlig.

– Utifrån detta kan vi sedan bedöma hur stor risken är för organismer i det marina ekosystemet baserat på data om hur mycket plast som olika arter har visat sig ha i magen och hur känsliga de är för till exempel hormonstörande ämnen.

– Mängden plast som har negativ påverkan på det marina ekosystemet måste minskas i haven. Men för att kunna sätta in rätt åtgärder behövs en ordentlig riskbedömning, säger Anna Kärrman.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera