Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2014

Transporttabun hinder för minskade utsläpp

Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet, visar i en artikel i tidskriften ”Journal of Transport Geography” att olika sorters transporttabun gör det svårt att uppnå en minskning av utsläpp kopplade till passagerartransporter.

Globalt sett beräknas antalet bilar att ha fördubblas till år 2035 och flygbranschen beräknar att passagerarvolymen kommer att tredubblas till år 2050. Bil- och flygplansindustrin menar att man genom tekniska lösningar ska kunna minska koldioxidutsläppen.

– Det råder en utbredd samstämmighet om att nuvarande klimatpolitik för passagerartransporter inte är tillräcklig för att uppnå en betydande minskning av utsläppen, i linje med de globala mål som finns för att stabilisera klimatet, säger Stefan Gössling.

Gösslings forskning visar att anledningen till att det inte presenteras några policys som har en betydande dämpande effekt på transporter från EU är att det finns olika sammanlänkade ”transporttabun” i vägen. Eftersom de utgör en politisk risk avhandlas inte de olika hinder som lägger sig i vägen för framtagandet, accepterandet och genomförandet av transportpolicys.

Hans resultat visar också att om man inte lyckas lyfta dessa transporttabun – som till exempel högst ojämlika individuella bidrag till transportvolymer och utsläpp, den sociala ojämlikhet som skapas av planerade marknadsbaserade åtgärder, lobbyismens roll och de olika sociala och psykologiska funktionerna av rörlighet – kommer det förbli svårt att uppnå en betydande minskning av utsläpp kopplade till passagerartransporter.

– Trots detta får transporttabun minimal uppmärksamhet av EU:s lagstiftare eftersom att diskutera dem skulle innebära att man ”rörde om i grytan”, det vill säga man skulle skada specifika intressen inom nyliberalistiska myndighetsstrukturer och de samhälleliga grunder och strukturer av transportsystem som är baserade på dessa, menar Stefan Gössling.

Resultaten presenteras i Journal of Transport Geograhy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692314001586

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera