Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2014

Grön kemi för nya produkter av papper

Vetenskapsrådet har beviljat 3,4 miljoner för forskning vid Mittuniversitetet om miljövänliga sätt att ytmodifiera cellulosa för att kunna skapa nya produkter. Den ”gröna” teknologin, utan miljöfarliga kemikalier, ur denna forskning kan leda till nya produkter baserade på ett starkare eller vattentätt papper.

– Cellulosa är ett av de vanligaste materialen på jorden som kommer ur en förnybar resurs, säger Armando Córdova, professor i organisk kemi vid Mittuniversitetet. Ett utvecklingsområde som får allt större betydelse i dagens samhälle är att hitta nya produkter och nya material baserade på cellulosafibrer. Utmaningen är att skapa helt fiberbaserade material som kan konkurrera med andra typer av oljebaserade material och plast. Vårt nya forskningsprojekt vid forskningscentrum FSCN söker nya miljövänliga metoder för att nå detta.

– Vi kommer att använda katalysatorer och utföra våra processer under miljövänliga betingelser, exempelvis ”gröna” oxidationsmedel, som syre och väteperoxid, och ”grön” energi, som solljus, samt startmaterial från förnyelsebara råvaror och ofarliga lösningsmedel som vatten, säger Armando Córdova.

Det fyraåriga projektet vill utveckla nya och effektiva katalysatorer för att ändra och förbättra cellulosans egenskaper. Det ska inte bara leda till utveckling av miljövänlig kemi (minska syntessteg, slaggprodukter, lösningsmedel och energi) som kan användas i både akademin och industrin, utan också skapa unika förutsättningar för nya konkurrenskraftiga produkter. En miljövänlig katalytisk process ska kunna ge cellulosafibrer nya egenskaper som t ex att papper ska kunna bli vattentätt eller göras starkare, virke kan hindras från att ruttna, med mera.

– Vi kommer även att utveckla kombinationer av olika katalytiska system som kan ge lösningar till nya reaktioner, kemisk selektivitet och material som inte förväntas av ett enda katalysatorsystem. I själva verket är det så här som biokemin i naturen går till, säger Armando Córdova.

FAKTA
Armando Córdova har varit professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall sedan 2009 och leder där en grupp forskare inom området. Córdovas forskning har bland annat resulterat i uppstart av bolag som idag producerar och säljer nya miljövänliga produkter i flera länder.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera