Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2014

Forskningsprojekt om återvinning av rökgaser och avloppsvatten

Forskningsprojektet Microbiorefine vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har beviljats anslag med 17,68 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet utforskar hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier – som i sin tur kan producera biomassa till biobränslen.

– Jag är väldigt glad åt att få sätta i gång detta spännande projekt, säger Christiane Funk, professor vid kemiska institutionen, Umeå universitet. Det har stor nytta för vårt samhälle, eftersom det syftar till att rena vatten och samtidigt generera produkter med högre värden. Det känns också spännande att starta ett nytt samarbete tillsammans med forskare som jag tidigare inte arbetat med.

Projektet bygger vidare på forskning ledd av Francesco Gentili, Sveriges Lantbruksuniversitet, om produktion av alger vid Dåva kraftvärmeverk utanför Umeå.

Syftet med Microbiorefine är att undersöka hur koldioxid, olika näringsämnen och föroreningar som finns i rökgaser och avloppsvatten kan återvinnas med hjälp av fotosyntetiska mikroorganismer som alger och cyanobakterier. Rökgaserna och avloppsvattnet fungerar som ”mat” till mikroorganismerna. Den biomassa som algerna och cyanobakterierna producerar kan sedan användas för bioraffinering för att få fram biobränslen som biodiesel, etanol och biogas, men också för att energiberika produkter som djurfoder och biogödsel.

– Vi kommer att använda mikroorganismer som är anpassade till det hårda svenska klimatet, säger Christiane Funk. I Umeå och Borås finns redan system för mikroalgproduktion i gång. Vi vill nu försöka finna optimala alg- och cyanobakteriestammar som gör det möjligt att öka produktionen av biomassa på vintern, när tillgången på dagsljus är begränsad och de låga temperaturerna är en utmaning.

FAKTA
Forskarna samarbetar med en rad företag i norra Sverige, Umeva AB, Ragnsells, SCA, Domsjö Fabriker och Norrmejerier. Dessa kommer att leverera avloppsvatten till projektet. Ytterligare samarbeten finns med Umeå Energi AB, Nynas AB och SP Processum AB i Örnsköldsvik, ett kluster av 21 industrier och företag längs den norrländska kusten.

Huvudsökande är Christiane Funk, Kemiska institutionen, Umeå universitet. Medsökande i projektet är Johannes Messinger och Leif Jönsson, Kemiska institutionen, och Anita Sellstedt, Institutionen för växtfysiologi, Umeå universitet, Francesco Gentili, Insitutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, Andrea Toffolo, Institutionen för energivetenskaper, Lunds Tekniska högskola, Susanne Ekendahl och Niklas Strömberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, och Andreas Hörnberg, SP Processum AB.

Projektet genomförs inom ramen för Energimyndighetens program Nydanande och behovsmotiverad forskning och utveckling med energirelevans. Det finansieras också av Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola, samt av de företag som medverkar i projektet. Totalt omsluter projektet 23 miljoner kronor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera