Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2014

50 års forskning om människors utveckling i ny bok

Forskningsprogrammet IDA startade i Örebro i mitten av 1960-talet och har följt en stor grupp 10-åringar genom livet. I boken Att studera människors utveckling sammanfattar forskare vad denna unika studie kan berätta om oss. Varför är vissa människor lyckligare än andra? Hur påverkar en tidig sexuell debut flickor senare i livet? Det är två av många frågor som besvaras.

– Genom att följa människor från tidig skolålder har det varit möjligt att se hur såväl individuella faktorer som omvärlden påverkar dem på kort och lång sikt, säger professor Henrik Andershed vid Örebro universitet.

Han är sedan 2011 vetenskaplig ledare för IDA-programmet tillsammans med Anna-Karin Andershed, docent vid Örebro universitet. De är redaktörer för boken och berättar om så kallad longitudinell forskning och dess fördelar och utmaningar.

– Att följa människor över lång tid är det bästa sättet att studera människors utveckling. Det gör att vi kan studera faktiska utvecklingsvägar och med större säkerhet dra slutsatser om påverkansprocesser, om hur tankar, åsikter, beteenden och händelser hänger ihop över tid, säger Henrik Andershed.

Förebygga problem
IDA-programmet startade 1965 och de över 1000 skolbarn som då gick i årskurs 3 har sedan följts upp i vuxen ålder. De har svarat på frågor om skolan, hemmet, kompisar och värderingar. Forskarna har också hämtat uppgifter från lärare, föräldrar, psykologer, läkare och olika register och studerat deltagarnas studie- och yrkesval, arbetsförhållanden och familjeliv. Kvinnorna har dessutom genomgått en medicinisk undersökning.

Programmet har till exempel gett forskare inblick i vad som kan öka risken för alkoholproblem, vilken betydelse kompisar har för både unga och vuxna och hur en tidig pubertet kan påverka uppväxten och vuxenlivet.

– Det är viktig kunskap som kan hjälpa oss att förebygga problem, säger Henrik Andershed.

Hans egen forskning fokuserar på normbrytande, kriminellt beteende och hur dess risk- och skyddsfaktorer kan användas i praktiskt arbete.

– Studier som IDA-programmet kan lära oss mycket om kriminalitetens risk- och skyddsfaktorer och hur vi kan undvika att människor hamnar snett.

IDA-programmet startades 1965 i Örebro av professor David Magnusson vid Stockholms universitet. På 1990-talet tog professor Lars R. Bergman, Stockholms universitet, över ansvaret och 2011 lämnade han i sin tur över forskningsledarskapet till Anna-Karin Andershed och Henrik Andershed vid Center for Criminological and Psychosocial Research, CAPS, Örebro universitet. IDA-programmet har hittills genererat cirka 500 publikationer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera