Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2014

3,6 miljoner till forskning om inbyggda system

Testning av programvara står för mer än hälften av utvecklingskostnaderna inom inbäddad mjukvarutveckling. Dessutom blir testning av mjukvara allt viktigare ur ett säkerhetsperspektiv. Vetenskapsrådet har uppmärksammat detta område och beviljade i måndags Högskolan i Halmstad 3,6 miljoner kronor för fortsatt forskning.

– Datorer är ett av de mest komplexa system som människan har skapat och det är en utmaning att lära sig förstå dem. Ett exempel är de datoriserade systemen i bilar. Om de är felaktiga lägger motorn kanske bara av, utan förvarning, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Testningen av dessa system är därför oerhört viktig, säger Mohammad Mousavi, professor i datorsystemteknik på Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik vid Högskolan i Halmstad.

För att inbyggda system, det vill säga datorer i saker omkring oss, ska fungera effektivt och felfritt, krävs avancerad testning. Inbäddad programvara testas ofta för sent, för lite och på ett ostrukturerat sätt. Testningen har blivit en kostsam flaskhals vid inbäddad mjukvaruutveckling. Problemet försvåras när flera olika inbyggda system ska samverka. Målet med forskningsprojektet är att utforma effektiva metoder för modellbaserad testning av samverkande inbäddad mjukvara.

– Det är mycket glädjande att vårt team har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Vi kan nu stärka gruppen med fler forskare och fortsätta vårt arbete med modellbaserad testning, säger Mohammad Mousavi.

Det var hård konkurrens om att få bidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning 2014 inom naturvetenskap och teknik, och Högskolan i Halmstad var ett av få mindre lärosäten att beviljas medel. Forskningsprojektet om modellbaserad testning vid Högskolan i Halmstad genomförs i samarbete med tre andra ledande internationella forskningsgrupper vid Reykjavik University, Island, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA och Radboud University of Nijmegen, Nederländerna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera