Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2014

Mentorer kan förbättra återhämtning efter hjärtsjukdom

Kontakt med kamratstöd i form av mentorer innebar en ökad trygghet för personer som drabbats av akut hjärtinfarkt. I vissa fall hade mentorerna också en betydelse för återhämtningen efter infarkten. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

I glesbygd är rehabilitering efter en akut hjärtinfarkt inte tillgänglig i samma utsträckning som i tätorter p.g.a. långa avstånd. Deltagarna i en studie som avhandlingen grundar sig i hade i vissa fall 18 mil till närmaste sjukhus där rehabilitering och stöd i form av t.ex. hjärtskola erbjöds. 

Avhandlingens huvudsyfte har varit att studera erfarenheter av att drabbas av en akut hjärtinfarkt för nyinsjuknade personer boende i glesbygdslän. Den har också undersökt om en intervention med kamratstöd, i form av mentorer, skulle vara värdefullt och påverka sjukdomsuppfattning, hälsorelaterade livskvalitet och vardagsliv bland deltagarna i studien. Syftet var även att beskriva mentorernas stöd utifrån deras perspektiv, och vad mentorskapet har betytt för dem. Deltagarna var involverade under ett år i studien.

– Andra personer som har gått igenom en akut hjärtinfarkt kan vara ett stöd för drabbade personer, därför kan det vara bra att uppmuntra dem att ta kontakt med andra som delar erfarenheten, säger Lena Junehag, doktorand.

Studien visar att de utan mentor hade en mer negativ syn på vad hjärtinfarkten innebar ur ett längre perspektiv, än dem med en mentor. Deltagare i samtliga undersökta grupper uppgav ändå att de hade både fysiska och psykologiska följder av hjärtinfarkten.

Betydelsen av stöd gav en insikt om närståendes betydande roll efter en AHI. Vad gäller mentorskapet hade det i vissa fall misslyckats även om de flesta både av de nyinsjuknade samt mentorerna var nöjda, för vissa hade relationen inneburit en ny vänskap. Mentorerna kände sig uppskattade och de gladdes åt att deras erfarenhet var värdefull för andra, men även för dem själva.

– Hälsan förbättrades under året som de nyinsjuknade följdes under studien, och även mentorerna uppgav att de mådde bättre efter sitt uppdrag, än innan, säger Lena Junehag.

Lena Junehag, leg. sjuksköterska och doktorand vid Avdelningen för omvårdnad försvarar fredagen den 14 november 2014 avhandlingen ”Peer Mentoring – a Complementary Support to Persons after an Acute Myocardial Infarction” vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera