Tema

Kroppseget enzym kan bidra till karies

Ett kroppseget enzym kan vara kopplat till förekomsten av karies. – Kan vi utveckla en metod att blockera enzymet så kanske vävnadsskadan lättare avstannar, säger Anders Hedenbjörk Lager, forskare och tandläkare vid Malmö högskola.

Det är väl känt att karies orsakas av syror från bakterier. Ny forskning indikerar att kroppsegna enzymer möjligen bidrar till att bryta ned tandens kollagen när karies uppstår i tandbenet, dentinet. Ett av dessa enzym är MMP*- 8. Anders Hedenbjörk Lager har studerat förekomsten av enzymet vid befintliga kariesangrepp.

– Det finns ett samband mellan karies och MMP-8. De patienter som har hål i tänder har också höga halter av MMP-8 i saliven. Men det krävs fler studier innan vi kan svara på hur sambandet ser ut, säger han.

Har studerat bakterieflora
Anders Hedenbjörk Lager har också jämfört olika metoder för att avlägsna kariesskadad tandsubstans och samtidigt studerat hur bakteriefloran ser ut på olika djup i skadan. Många bakteriearter växer i kariesangreppet och de återfinns dessutom i olika kombinationer. Det tyder på att många arter har förmåga att i olika konstellationer orsaka eller bidra till karies i dentin.

Jämför metoder för lagningar
Den vanligaste metoden för att laga hål i tänder är att avlägsna den skadade tandvävnaden genom att fräsa bort den med en borr och sedan försluta skadan med en fyllning. Under 1990-talet lanserades en ny metod där en kemisk gel som mjukar upp skadad tandvävnad används. Den skadade tandvävnaden skrapas sedan bort. Anders Hedebjörk Lager har jämfört metoderna med avseende på förekomsten av bakterier efter behandlingen.

– Jag hade en tanke om att den kemiska behandlingen skulle bidra till att minska antalet bakterier, men så var det inte. Oavsett vilket metod som används finns det alltid ett litet antal bakterier kvar i tandsubstansen, säger han.

FAKTA
Fredag 31 oktober disputerar Anders Hedenbjörk Lager på avhandlingen ”Dentine caries: Acid-tolerant microorganisms and aspects on collagen degradation” vid Malmö högskolas Odontologiska fakultet.

* MMP står för matrix metalloproteinas.

Kroppseget enzym kan bidra till karies

 lästid ~ 1 min