Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2014

Forskning om familjens roll i socialt arbete

En ny studie som leds från Umeå universitet ska undersöka hur socialarbetare i åtta olika länder arbetar med familjer inom social barnavård, missbrukarvård, arbete med migranter och personer med funktionshinder. Studien finansieras med 12 miljoner av NORFACE, ett samarbete mellan europeiska forskningsråd.

– De områden som vi ska undersöka är centrala i socialt arbete och innebär olika förutsättningar för om och hur familjer involveras i olika insatser, säger Lennart Nygren, professor vid institutionen för socialt arbete och projektledare för projektet.

Förutom Sverige ingår Norge, England, Bulgarien, Chile, Irland, Litauen och Mexiko i studien. De länder som studeras är exempel på olika välfärdssystem och studien besvarar frågor om hur socialt arbete med familjer påverkas av dessa. Studien bygger på nationell statistik och styrdokument från respektive land, expertintervjuer och fokusgruppsintervjuer med socialarbetare.

Studien förväntas ge bidrag till den teoriutveckling kring välfärdsregimer och professioners villkor som ”gatunivåbyråkrater”. Den ger också ökad kunskap om hur familjepolitikens utformning påverkar hur hela familjer kan engageras i de insatser som socialarbetare gör.

– Genom att studien förväntas ge mer kunskap om hur familjen kan bli en resurs för ett lyckat socialt arbete har den hög relevans för socialpolitiska beslutsfattare och för dem som arbetar med familjer med komplexa behov.

FAKTA
Projektet heter Family complexity and social work. A comparative study of family-based welfare work in different welfare regimes. Professor Lennart Nygren vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet leder projektet tillsammans med professor Siv Oltedal vid universitetet i Stavanger, Norge och professor Susan White vid universitetet i Birmingham, Storbritannien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera