Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2014

Mittuniversitetet bidrar till kunskapsbank om relationer

Avdelning för Samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet kommer, med stöd av Länsstyrelsen i Västernorrland, att medverka i ett delprojekt om våld i nära relationer inom projektet ”Kampanj R”. Projektet består av flera olika delar där ett viktigt syfte är att bygga en nationell kunskapsbank om nära relationer utifrån människors erfarenheter av såväl fungerande som dysfunktionella relationer.

Projektet består av flera olika delar där ett viktigt syfte är att bygga en nationell kunskapsbank om nära relationer utifrån människors erfarenheter av såväl fungerande som dysfunktionella relationer.

”Kampanj R” är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under flera år. Det är en kombination av forskning, utveckling och kunskapsspridning, och kommer att bestå av frågeställningar och utbildningsmaterial om olika typer av relationer, till exempel partnerrelationer, barn-föräldrarelationer och medarbetarrelationer. Det övergripande målet för "Kampanj R" är att främja det som bygger goda relationer.

Den första delen som nu finansieras av Mittuniversitetet och Länsstyrelsen i Västernorrland handlar om kunskap kring partnerrelationen. Delprojektet bedrivs i samverkan med Anna Källdén, företaget Ordläkaren. Avsikten är att få en fördjupad förståelse för de faktorer som varit avgörande för att personer som utsatts för partnervåld lyckats bryta upp och gå vidare med en förbättrad livskvalitet. Målet för detta delprojekt är att kunskapsbanken ska resultera i ett användbart beslutsstöd vad gäller hantering av olika former av problematiska relationer. 

Från Mittuniversitetet medverkar Susanne Strand, docent i kriminologi, och Karin Jarnkvist, universitetslektor i sociologi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera