Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2014

Nytt ljus över dödsorsaker i utvecklingsländer

Världshälsoorganisationen, WHO, och INDEPTH-nätverket publicerar resultat från den största datainsamlingen någonsin om hälsa och dödsfall i länder i Afrika och Asien, där detta tidigare inte har registrerats.

Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet, är en av de forskare som har varit delaktiga i arbetet.

– I de flesta industriländer, exempelvis Sverige, har vi sedan länge både folkbokföring och dödsorsaksregister, vilket ger oss möjlighet att planera och förbättra hälso- och sjukvården. Detta saknas helt många länder i Afrika och Asien. Därför är det mycket positivt att vi nu för första gången får möjlighet att analysera uppgifter om dödsorsak i länder där enskilda dödsfall hittills inte har registrerats, säger Peter Byass.

Till databasen INDEPTH har hundratals utvalda personer under 20 års tid samlat in data om fler än 110 000 enskilda dödsfall och dödsorsaker i 13 länder, däribland Ghana, Sydafrika, Kenya, Bangladesh och Vietnam. Totalt omfattar materialet uppgifter från cirka 100 000 personer på 22 platser. De personer som har samlat in data har I samtliga fall genomfört en cirka 15 minuter lång intervju med någon närstående till den som har avlidit.

Resultaten från INDEPTH publiceras i ett specialnummer av tidskriften Global Health Action, i form av sex artiklar som behandlar specifika dödsorsaker; hiv/aids, malaria, graviditetsrelaterade dödsfall, yttre orsaker, som oavsiktlig död och självmord, dödlighet på grund av icke smittsamma sjukdomar och barnsjukdomar.

De insamlade uppgifterna visar bland annat att dödsorsakerna varierar stort mellan olika platser, särskilt när det gäller dödsfall orsakade av folksjukdomar som malaria och hiv. Även om bilden är komplex, det finns vissa belägg för att det går att koppla dödlighet till olika investeringar som har genomförts inom sjukvården under de två decennier som studien har pågått. Ett exempel som Peter Byass nämner är en plats i nordöstra Sydafrika där man tidigare har dokumenterat en topp när det gäller hiv/aids-relaterade dödsfall och ser nu en kraftig nedgång av dödligheten på grund av det folkhälsoprogram som har satts in för att motverka sjukdomen. Hiv/aids-dödligheten var för övrigt mer än 300 gånger högre på vissa afrikanska platser, jämfört med de undersökta platserna i Asien.

Resultaten visar också att dödligheten bland barn under fem år varierade från 15 döda per 1 000 barn per år på en undersökt plats i Vietnam, till 152 per 1 000 barn per år på en plats i Kenya. När det gäller malaria var dödligheten noll personer per 1 000 per år på en undersökt plats i Bangladesh, medan den var 2 per 1 000 per år i delar av Afrika.

– Utöver mycket viktiga data som har samlats in när det gäller dödlighet på varje plats har vi med dessa studier kunnat visa att det fungerar bra att genomföra standardiserade samtal, ungefär 15 minuter långa, med en person i den familj där någon har avlidit och att intervjuerna utförs av icke klinisk personal. Det gör att vi nu har en välfungerande metod för att samla in data till en låg kostnad och med en förhållandevis liten ansträngning, säger Peter Byass.

Läs mer om resultaten det aktuella numret av Global Health Action

FAKTA
Verbal autopsy (VA) är den engelska benämningen på en metod som används i låg- och medelinkomstländer för att fastställa dödsorsaker när läkarintyg inte är möjliga, till exempel när läkare saknas i området. Metoden går ut på att systematiskt intervjua släktingar och vänner efter ett dödsfall för att samla in uppgifter som kan tolkas i form av en sannolik dödsorsak. Forskning vid Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR), kopplad till enheten för epidemiologi och global hälsa, har medfört att Umeå universitet ligger i den globala forskningsfronten för att utveckla VA-metoder.

Peter Byass är professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt ansvarig för det samarbetscentrum för ”verbal autopsy” vi Umeå universitet, som Världshälsoorganisationen WHO har inrättat.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera