Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2014

Etnisk jämlikhet förutsättning för ekonomisk tillväxt

Nationalism som utesluter minoriteter är inte bara skadlig för minoriteterna. Etniskt exkluderande skapar politiska och ekonomiska problem för alla i befolkningen. Vill ett land skapa ekonomisk tillväxt krävs etnisk jämlikhet.

Det visar en avhandling som bygger på en historisk fallstudie av staden och länet Szatmár/Satu-Mare i det ungerska och rumänska gränslandet 1867–1944. Här favoriserades generellt majoritetsbefolkningen, vilket ledde till att minoriteterna tappade förtroendet för staten.

– De politiska ledarna i Ungern och Rumänien hittade oftast problem med minoriteterna, förklarar Anders Blomqvist. Här exkluderades judar under förevändningen att de var för rika, romer för att de var för fattiga, och ungrare/rumäner för att de sågs som säkerhetsrisker. 

Det goda undantaget var att judarna inkluderades som ungrare under perioden före första världskriget, vilket gynnande både Ungerns ekonomiska utveckling och judarnas frigörelse. Exkluderandet av minoriteter och framförallt judar drevs på under mellankrigsperioden och kulminerade i förintelsen i Ungern 1944, då majoriteten av de ungerska judarna mördades. Deporteringen legitimerades genom ekonomiska löften om att ungrarna skulle få judarnas tillgångar.

– Det har varit debatt i Sverige och Ungern om ungrarnas respektive nazisternas ansvar gällande deportationerna eftersom Ungern ockuperades av Nazi-Tyskland 1944. Min studie stödjer uppfattningen att de lokala ungrarna drev på utvecklingen och hade starka intressen att deportera judarna. Kombinationen av lokala ungerska intressen och de nazistiska förintelselägren samt avsaknaden av motstånd utgör de avgörande orsakerna till den judiska förintelsen i Ungern, kommenterar Anders Blomqvist.

I sin forskning visar han att det verkliga problemet inte alls var minoriteterna, utan i själva verket majoritetens exkluderande av minoriteterna. Minoriteterna reagerade genom att avskärma sig politiskt, ekonomiskt och socialt. Så skapades ett etniskt uppdelat land.

Hans slutsats är att etnisk exkludering får negativa konsekvenser som slår tillbaka mot majoritetsbefolkningen. Det uppstår en negativ spiral där etnisk uppdelning, politisk instabilitet och bristande förutsättningar att nå ekonomisk tillväxt förstärker varandra.

– Etnisk exkludering tjänar elitens kortsiktiga politiska och ekonomiska intressen, men underminerar landets möjligheter att utveckla och överleva i det långa loppet, säger Anders Blomqvist. Alla blir förlorare.

Om avhandlingen och disputationen
Anders Blomqvist har genomfört sina doktorandstudier i historia på Institutionen för historia och samtidsstudier samt BEEGS, Baltic and East European Graduate School, på Södertörns högskola. Han examineras av Stockholms universitet.

Den 15 november disputerar Anders Blomqvist i historia på Stockholms universitet och Södertörns högskola med avhandlingen ”Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania”.

Disputationen äger rum den 15 november klockan 10-12, Stockholms Universitet, Frescati, hörsal 7. Opponent: Professor Dennis Deletant.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera