Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2014

Handledning avgörande vid studenters akademiska skrivande

Studenter har svårt att anamma det akademiska skrivandet, att i textform omsätta specialiserad och avancerad kunskap till konkret handling. Det framgår av en avhandling vid Göteborgs universitet.

Idag är akademiskt skrivande en vanlig metod för att introducera studenter till nya kunskapsfält. I Ann-Marie Erikssons studie arbetar 14 masterstudenter med en akademisk skrivuppgift, en egen rapport vardera, där de undersöker en specifik fråga för hållbar utveckling.

Hennes material utgörs av 33 filmade handledningssamtal och studenternas textunderlag. Allt sker på engelska. Hon studerar särskilt handledningen av skrivuppgiften. Hon har hittat en serie utmaningar under studenternas textproduktionsprocess.

– Handledning av texter utgör en form av samtal där studenters och lärares gemensamma arbete med progression blir observerbart samtidigt som det synliggör komplexiteten i frågor om hållbar utveckling, säger Ann-Marie Eriksson.

Hennes resultat visar att det är i interaktion runt detaljer i texterna som studenter utmanas och därigenom får hjälp med att ta sig an och ta sig in i specialiserade kunskapsfält.

– Att resonera och argumentera om den här typen av frågor innebär ett i högsta grad konkret arbete. Som student behöver man brottas med hur frågorna produceras och formeras inom ett givet kunskapsfält. Tillsammans med personer som är mer erfarna får studenter alltså möjlighet att erfara hur detta konkret går till, säger Ann-Marie Eriksson.

Det är en stor utmaning för masterstudenterna att föra ett resonemang och en argumentation, och att inte nöja sig med att rapportera vad andra sagt eller skrivit.

– Den språkliga dimensionen hänger alltså nära samman med kunskapsämnet och är svår att särskilja. Genom studenternas och lärarnas interaktion kring detaljer i studenternas textutkast lotsas studenterna in i hur det går till att producera och formulera frågor om hållbar utveckling.

Vad en textformulering går ut på eller vilken funktion den kan fylla i en argumentation framträder alltså inte för studenter per automatik eller enbart med hjälp av instruktioner. Tvärtom verkar det som att ett nära samarbete mellan studenter och lärare kring konkreta detaljer i studenternas texter ger den nödvändiga startpunkten för att kunna påbörja arbetet med att som här ta sig in i de komplexa frågorna runt hållbar utveckling.

Läs avhandlingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera