Tema

Viktminskning på nätet fungerar – men måste anpassas efter kön

Forskning visar att internetbaserade viktminskningsprogram kan vara lösningen på övervikten i samhället. I studien framkom även oväntade resultat – bland annat att män tröstäter i större utsträckning än man tidigare trott. Och att behandlingen har olika effekter beroende på kön och beteende.

­– Vi har genom den här studien fastställt att internetbaserade viktminskningsprogram fungerar. Det gäller att hitta nya sätt att hjälpa överviktiga personer, då befintliga resurser och metoder inte räcker till. Viktklubbarna online är ett sätt, säger Madeleine Svensson, doktor i medicinsk vetenskap på Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

Samhällets resurser räcker inte till
Idag är varannan man och var tredje kvinna överviktig i Sverige och samhällets resurser räcker inte till för att råda bot på det växande problemet. Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, KI, har Madeleine Svensson studerat ätbeteenden hos individer som är medlemmar i Viktklubb.se. Det internetbaserade viktminskningsprogrammet startades av KI:s överviktsenhet år 2002 och har hittills hjälpt hundratusentals svenskar att gå ner i vikt. Av studien har forskarna dragit flera intressanta slutsatser:

  • Överviktiga män har i högre grad än kvinnor ett emotionellt ätbeteende (det vill säga tröstätande).
  • Det går att förändra sitt ätbeteende genom att följa ett viktminskningsprogram på internet och den förändringen bidrar till en viktnedgång.
  • Viktminskningsprogram måste skräddarsys baserat på kön och beteende.

Män tröstäter mer
Tre olika ätbeteenden studerades: emotionellt, okontrollerat och återhållsamt ätande. Ätbeteendet förändrades drastiskt för deltagarna i studien under de 6 månaderna. De minskade sitt okontrollerade ätbeteende överlag och ökade sitt återhållsamma ätande. Det återhållsamma ätbeteendet var tydligt kopplat till viktminskning för både män och kvinnor.

I studien framkom även det något oväntade resultatet att emotionellt ätande, det vill säga tröstätande, var högre hos män än hos kvinnor vid inledningen av viktminskningsprogrammet. Men efter tre månader hade männens emotionella ätbeteendet minskat, medan kvinnornas låg kvar på samma nivå (se bifogat diagram).

– Den viktigaste slutsatsen av vår forskning är att behandlingsformerna vid viktminskning behöver ses över. Det är tydligt att män och kvinnor har olika ätbeteenden och det måste behandlingen ta hänsyn till, säger Madeleine Svensson.

FAKTA
Största nätbaserade studien på män
. Data till studien samlades in 2008-2009 men det är nu i höst som forskningsresultaten publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Internet Research. Studien är baserad på enkätsvar från 620 medlemmar i Aftonbladets Viktklubb.se. Individerna fick svara på enkäten tre gånger under en 6-månadersperiod: i början av medlemskapet, efter 3 månader och efter 6 månader. Av de 620 personerna var 96 stycken män vilket gör detta till den hittills största studien av ätbeteenden vid internetbaserade viktminskningsprogram gjord på män. Det kan dock vara svårt att generalisera resultaten av studien på grund av ett stort bortfall av de medverkande individerna. 

Viktminskning på nätet fungerar – men måste anpassas efter kön

 lästid ~ 2 min