Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2014

Nationell undersökning om värderingar

En grupp forskare vid Mittuniversitetet kommer att leda en nationell undersökning av värderingar i Sverige. Det handlar om den svenska delen i den europeiska studien, European Values Study. Det står klart sedan Riksbankens jubileumsfond beviljat fem miljoner kronor till projektet.

– Vi är väldigt glada att det här har blivit verklighet, nu kan vi koncentrera oss på att genomföra projektet fullt ut, säger Åsa Bengtsson, professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Medlen har beviljats som stöd för att genomföra den svenska delen av undersökningen European Values Study (EVS); en surveyundersökning om mänskliga värderingar riktad till medborgare runt om i Europa. Undersökningen täcker samhällsvetenskapligt och sociologiskt inriktade frågor om arbetsliv, fritid, könsroller, politiskt deltagande och politiska värderingar.

– I samband med den svenska delstudien kommer vi också att genomföra en experimentell surveyundersökning och pröva delvis nya sätt att samla data från ett stort antal människor i Sverige, säger Åsa Bengtsson.

Ett långsiktigt mål är att stärka kompetensen kring survey-experimentella studier, något som är på stark frammarsch inom den statsvetenskapliga disciplinen. Forskargruppen vid Mittuniversitetet, med Susanne Wallman Lundåsen som också tidigare arbetat med ESV-studien, Åsa Bengtsson och Susanna Öhman, kommer därför att leda och genomföra en experimentell surveyundersökning via internet i anslutning till EVS-studien. Den undersökningen kommer att stå öppen för forskare från andra lärosäten som kan ansöka om att få delta.

– Vi kommer att ha ett högkvalitativt slumpmässigt urval vilket är en fördel gentemot andra liknande undersökningar som ofta bygger på självrekrytering och vi tror att det kommer att finnas ett stort intresse bland andra forskare för att delta, säger Åsa Bengtsson.

FAKTA
Den stora EVS-undersökningen har genomförts i fyra tidigare omgångar med start 1981 och den femte undersökningsomgången genomförs 2017. I den senaste datainsamlingen deltog 47 länder och omkring 70 000 medborgare i EU. I Sverige är urvalet cirka 2 000 personer.

Läs mer om EVS-studien här. http://www.europeanvaluesstudy.eu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera