Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2014

Hur svensk bolagsstyrning påverkas av regelimport

Det rådande synsättet inom forskning om bolagsstyrning beträffande hur regler överförs från ett land till ett annat visar en process där både reglering och dess betydelse implementeras utan vidare problem.

Detta synsätt utmanas i Ulf Larsson-Olaisons avhandling, som belyser generellt hur regler importeras från ett system till ett annat och mer specifikt hur det svenska bolagsstyrningssystemet och dess huvudsakliga aktörer fungerar i förhållande till denna regelimport.

Studien visar att svensk bolagsstyrning inte har blivit mer lik den anglo-amerikanska genom importen av regler, åtminstone inte i den utsträckning som borde varit fallet. Istället har importen av regler medfört att de importerade reglerna har anpassats till det lokala systemet. Doktorsavhandlingen är baserad på empiriska studier, presenterade i fem forskningsartiklar.

Ulf Larsson-Olaison kommer ursprungligen från Jönköping. Forskarstudierna har bedrivits under handledning av professor Karin Jonnergård, verksam vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet.

FAKTA
Avhandlingen ”Convergence of national corporate governance systems – localizing and fitting the transplants” behandlas vid ett offentligt försvar fredagen den 24 oktober, klockan 13.00. Disputationen äger rum i sal Weber, campus Växjö, Linnéuniversitetet. Fakultetsopponent är professor Simon Deakin, verksam vid Cambridge University.

Avhandlingen kan beställas genom Linnaeus University Press: lupress@lnu.se, 0470-708267.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera