Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2014

Allt tydligare att global konsumtion driver regnskogsskövling

Den internationella handeln med jordbruks- och skogsråvaror framstår som ett allt tydligare skäl till avskogningen i tropikerna. Mer än en tredjedel går att koppla till produktion av nötkött, soja, palmolja och timmer. ”Trenden är tydlig. Avskogningens drivkrafter har globaliserats och kommersialiserats”, säger forskarassistent Martin Persson.

På uppdrag av den amerikanska tankesmedjan Center for Global Development (CGD) har Martin Persson, med forskarkollegor i Linköping och Wien, tittat på i vilken utsträckning internationell handel med jord- och skogsbruksvaror driver avskogningen i de sju fallstudieländerna Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Indonesien, Malaysia och Papua Nya Guinea.

– Från att ha drivits av småjordbrukare och produktion för den lokala marknaden ser vi idag att en allt större andel av avskogningen beror på storskalig jordbruksproduktion. Mer än en tredjedel av regnskogsskövlingen kan nu kopplas till ökad produktion av nötkött, soja, palmolja och timmer, säger Martin Persson.

– Plockar vi bort den brasilianska biffen, där den mesta produktionen sker för inhemsk konsumtion, så drivs mer än hälften av avskogningen i dessa länder av export.

Forskargruppen har även tittat på hur stora koldioxidutsläppen blir, som en följd av handelsflödena. Totalt kan 1,7 miljarder ton koldioxid kopplas till produktion av dessa varor. Sveriges import av framförallt palmolja, nötkött och soja är förknippade med utsläpp på nära 2 miljoner ton koldioxid. Genom att finna kopplingar och tydliggöra sambanden hoppas man kunna identifiera var en insats kan bli mest effektiv, samt vilka varor och producenter det är viktigast att sätt press på.

– Ytterligare en trend är att fler och fler företag säger sig vilja ha bort avskogningen från sina tillförselkedjor. På grund av påtryckning från miljöorganisationer, och rädsla för dålig publicitet, försöker fler multinationella företag, som Unilever och McDonalds, att påverka producenterna, säger Martin Persson.

Det räcker inte längre att bara fokusera på de länder där avverkningen sker, och regelverken i de länderna, menar han.

– Idag finns det en helt annan möjlighet för såväl enskilda konsumenter som offentliga eller privata upphandlare att bidra till att skydda tropiska skogar genom att ställa krav på de produkter de köper, säger Martin Persson.

FAKTA
Studien är en del av ett större projekt:

Why Forests? Why Now? The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change

Fakta om studien:Rapporten baseras på handelsflödesstatistik av
råvarorna nötkött, soja, palmolja och timmer mellan år 2000-2009.
Forskarna har fokuserat på sju länder (Argentina, Bolivia, Brasilien,
Paraguay, Indonesien, Malaysia och Papua Nya Guinexa), som alla är stora
exportörer av de varor som bidrar till avskogning.

Läs rapporten:
Trading Forests: Quantifying the contribution of global commodity markets to emissions from tropical deforestationReferenslänk: Ref 4, Graphene Flagship

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera