Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2014

Kan alla länder bli demokratier?

Svaret finns i MaxRange, världens största datamängd över alla länders politiska system, från 1700-talet fram till idag, skapad av forskare vid Högskolan i Halmstad. Analys av historien kan ge en förklaring till dagens oroliga värld.

– Vår analys av MaxRange visar att demokrati inte växer fram ur nationer utan sprids mellan dem. Alla typer av icke-demokratier kan alltså till slut bli demokratier. Vi har även kommit fram till att välstånd spelar, i det långa loppet, en mycket större roll än religion för en demokratisering, säger Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Mikael Sandberg och Max Rånge, statsvetare vid Högskolan i Halmstad, är först i världen att analysera länders politiska regimer över lång tid. Utöver slutsatserna som Mikael Sandberg nämner, har de även kunnat konstatera att muslimska länder är långsammare än andra att anamma demokrati, något som emellertid endast gäller för perioden efter kalla kriget. Orsakerna till detta är ännu inte i detalj kända och kräver därför vidare analys.

– Globalisering har gett en ny dimension i förändringen av politiska processerna. Vi hoppas att vår fortsatta forskning leder till mer kunskap om ett lands möjlighet till demokratisering, säger Max Rånge, statsvetare vid Högskolan i Halmstad.

Introducing the MaxRange Dataset: Monthly Data on Political Institutions and Regimes Since 1789 and Yearly Since 1600

FAKTA
Om MaxRange: Forskningsprojektet vid Högskolan i Halmstad, liksom datamängden, kallas för MaxRange efter sin skapare Max Rånge. Max Rånge började år 2001 att dela in Europas länder efter regimtyper och definierade dem utifrån demokratinivå och institutioner. Projektet växte till att inkludera hela världen och sedan 2006 har förändringar och data från alla världens länder kontinuerligt uppdaterats. Idag är 200 regimtyper definierade och graderade på en skala från 1–1000 utifrån demokratinivå och politiskt ansvarsutkrävande. MaxRange samlar även värden för varje stat och månad från 1789 till 2014. Detta utgör ca 240 stater och 2700 månader eller med andra ord ca 650 000 unika värden. Max Rånge och Mikael Sandberg inledde sitt samarbete år 2011 och kort därefter knöts Max till Högskolan i Halmstad. Datamaterialet anpassades till statistisk analys och forskning och år 2013 beviljades forskningsmedel för projektet MaxRange. Forskningen syftar till att studera den globala förändringen i politiska system.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera