Artikel från Mälardalens universitet
21 oktober 2014

Pratets roll viktig för den regionala tillväxten

Att prata är minst lika viktigt som handling för att få samarbeten mellan organisationer att växa. På sikt är det något som skulle kunna förbättra den regionala tillväxten. Det visar ny forskning vid Mälardalens högskola.

Traditionellt sett är handling det rationella och centrala att sträva efter för att maximera effekten av samarbeten mellan organisationer. Men en ny studie i industriell ekonomi visar hur viktigt det är att prata för att skapa produktiva samarbeten.

Prat och handling – olika sätt att organisera
– I alla organisationer finns prat och handling och båda delarna måste finnas. Därför kan man tala om prat och handling som två parallella organisationer som samexisterar samtidigt. Det är viktigt att bli medveten om de två olika organisationsperspektiven. Ofta är handling det som premieras, men utifrån min forskning vill jag lyfta pratorganisationen som ett alternativ till handlingsorganisationen. Jag ser även en möjlighet att i vissa fall omformulera organisationsformen partnerskap till ”pratnerskap”, säger Johan Grinbergs, forskare vid MDH som undervisar i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation.

Analys av regionalt tillväxtprogram
Johan Grinbergs har i sin doktorsavhandling ”Pratnerskap – ett sätt att organisera regional tillväxt. Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram” studerat regionala partnerskap, något som idag är en vanlig organisationsform med deltagare från både det offentliga och det privata. Han har bland annat analyserat partnerskap ur perspektivet prat- och handlingsorganisation.

Pratorganisationen anger normer, strategier och ideologier. Handlingsorganisationen präglas av ordning, reda, samsyn och framför allt är handling det rationella och centrala att sträva efter för att maximera effektiviteten. Traditionellt är det utifrån handlingsorganisationen som mål mäts och premieras.

”.. pratandet är nog så viktigt”
Grinbergs har i sin avhandling studerat det regionala tillväxtprogrammet i Västmanlands län. Studien kom fram till att tillväxtprogrammets partnerskap mer liknar en pratorganisation än en handlingsorganisation, men att de inblandade förväntade sig att det var en handlingsorganisation. Det visade sig genom de förväntningar deltagarna hade på programmet och besvikelsen över utfallet. ”Det blev inget, det blev bara tomt prat” menade en del.

– Här likställdes ordet ”inget” med prat, och man tittade endast efter ”handling” som ett gott resultat. Jag menar att man här glömde bort att själva pratandet är nog så viktigt. Det verkar som om man hade en regional pratorganisation som man önskade vore en handlingsorganisation, säger Johan Grinbergs.

Det kreativa pratnerskapet
I sin studie såg han också det komplexa när de två olika synsätten krockade med varandra, bland annat gällande konkurrens och samarbeten. Deltagarna i programmet sa att de ville samarbeta, men samtidigt konkurrerade de mot varandra i olika frågor ute i regionen, till exempel vid kommunernas etablering av företag, turism, skolor. Grinbergs menar att det kan ses som naturligt – det är helt enkelt ett ”normalläge” mellan prat- och handlingsorganisationerna.

– Fördelarna med det här är att vi då kan se på vissa delar av organisering på ett nytt sätt. Det så kallade pratet kan ses som en förutsättning för potentiell handling, och att vissa organisationer bör värderas efter förmågan att skapa prat och arenor för detta prat. Det ger ett konfliktfullt förhållande till den klassiska synen som förespråkar konsensus, ordning och samsyn – medan det kreativa pratnerskapet går ut på att upprätthålla en mångfald av synsätt för att kunna skapa något nytt.

Om avhandlingen
Johan Grinbergs har i sin avhandling studerat arbetet med det regionala tillväxtprogrammet i Västmanlands län under programperioden 2004-2007. Han har som följeforskare intervjuat ett antal av programmets aktörer och följt programmets möten via observationer. Intervjuerna har gett upphov till ett antal huvudteman som handlar om region, tillväxt, entreprenörskap, samverkan och konkurrens, resultat, samt prat och handling. Deltagare i programmet var bland annat kommunala näringslivsföreträdare, ALMI, Handelskammaren, Länsstyrelsen i Västmanland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera