16 oktober 2014

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 300 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap

Den 16 oktober, tog Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om att bevilja nästan 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Pengarna fördelas mellan mindre infrastrukturstöd och stora, långsiktiga forskningsprojekt.

Totalt 67 projekt, varav tre större forskningsprogram, beviljas anslag. Programmet ”Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet” leds av professor Jan Teorell, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Forskarna ska förklara varför den så kallade territoriella staten dominerat över andra statssystem och vad detta får för konsekvenser för dagens statsbyggnad och det internationella systemet.

Professor Maria Larsson, psykologiska institutionen, Stockholms universitet ska i programmet ”Vårt unika doftsinne” tillsammans med nio internationellt etablerade experter inom olika områden av doftpsykologi fördjupa kunskaperna om det mänskliga doftsinnet. De ska bland annat undersöka sambandet mellan dofter och språk, doftsensationer i drömmar samt associationen mellan förlust av luktsinnet och demenssjukdom.

Professor Nils-Eric Sahlin, biomedicinskt centrum, Lunds universitet, ska i programmet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” ta reda på hur distinktionen mellan begreppen ”vetenskap” och ”beprövad erfarenhet” har berikat och påverkat det offentliga beslutsfattandet. Forskarna ska även se hur begreppen på bästa sätt kan användas för att förbättra beslutsfattandet.

– Årets program är goda representanter för den bredd som humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning erbjuder. Programmen visar med tydlighet hur viktig och relevant hum/sam-forskning är för samhället. I en tid med politisk oro i stora delar av världen och med en åldrande befolkning i många länder belyser de forskningens viktiga roll, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond.

RJ beviljar dessutom anslag till 51 mindre projekt. I den stora mångfalden finns bland annat forskning om de europeiska kopparnätverken under bronsåldern, video-baserad aktivism i Egypten, Palestina och Syrien samt hur europeiska soldaters död i Afghanistan hanteras politiskt och i samhället på hemmaplan.

Förutom rena forskningsprojekt ger RJ anslag till 13 projekt som förstärker infrastrukturen för forskningen, bland annat till en ny användarplattform för konfliktdata samt analys och teckentolkning av tabeller i SCB:s digitaliserade statistik.

Samtliga beviljade anslag finns på rj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera