Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2014

Teknikstrul stjäl lärarnas arbetstid

En studie visar att åtskillig undervisningstid går åt till datakrångel. I två Skånekommuner har 291 lärare, från förskoleklass upp till gymnasieskolan svarat på frågor om teknikanvändning i arbetet de tre senaste dagarna. Frågorna har rört allt ifrån telefoner till digitala skrivtavlor.

– Om man bara räknar arbetet med datorer och datakanoner så ”kostar” själva krånglet med dessa motsvarande 818 lärararbetstimmar i månaden för de undersökta lärarna, berättar Carola Aili, forskare vid Lunds universitet. Det betyder att fem lärartjänster av de 291 helt och hållet går åt till att hantera teknikproblem.

Lärarna får i studien också rapportera om och hur krånglet drabbar kvaliteten i undervisningen. Vid 543 undervisningstillfällen har krånglet med datorer och kanoner drabbat eleverna i form försämrad eller minskad undervisning. Räknar vi på 25 elever i varje klass, betyder det att 13 575 elever direkt drabbats av försämrad undervisning under de tre dagarna på grund av teknik som krånglat och den tid lärare måste lägga på detta samt på grund av de omprioriteringar lärare var tvungna att göra.

Utifrån detta resultat skulle datakrångel i en medelstor kommun med 500 lärare under ett helt skolår skulle ”äta upp”, 10 lärartjänster och försämra över 217 000 undervisningstillfällen. Carola Aili berättar att de undersökta kommunerna är relativt väl försedda med tekniksupport enligt lärarna som deltog i studien och tekniken är av god kvalitet i flertalet skolor. I kommuner med sämre teknikstöd till lärarna får datakrånglet sannolikt en än större negativ påverkan på elevernas undervisning.

FAKTA
Studien av villkoren för lärarnas teknikanvändning är en av delstudierna i forskningsprojektet Villkor för lärararbetets organisering. Projektet finansieras av AFA Försäkringar, se projektbeskrivning i AFAs projektkatalog https://www.afaforsakring.se/Forskning/Projektkatalogen/?search=aili  Ytterligare information om en annan av delstudierna i projektet: http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolan_kristianstad/pressreleases/kvalitetsdrivande-laerararbete-ett-varannandagsuppdrag-898445 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera