Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2014

Kattens lungmask nu i Sverige

För första gången har SVA påvisat lungmask, Aelurostrongylus abstrusus, hos katt. Det är en tio veckor gammal hittekatt i Skåne. Efter att den uppvisat symtom från luftvägarna skickades ett avföringsprov till SVA för analys av parasiter. SVA fann då lungmasklarver i riklig mängd.

– Det här är första gången som vi påvisar lungmask hos en svensk katt. Parasiten förekommer i andra delar av Europa, men så vitt vi känner till är detta det första fyndet i Sverige, säger Eva Osterman Lind, specialist på parasiter vid SVA.

Sniglar bär på parasiten
Kattens lungmask har olika arter av sniglar som mellanvärd. Katter kan smittas när de tar bytesdjur utomhus, antingen genom att äta smittade sniglar eller via andra bytesdjur som möss, fåglar och grodor som blivit smittade efter att ha ätit sniglar som bär på parasiten. Smittan överförs med andra ord inte direkt från katt till katt. Parasiten smittar inte till hund eller till människor.

”Ha lungmask i åtanke”
En katt med lungmask kan uppvisa symtom i form av hosta i varierande grad. Det finns godkända avmaskningsmedel att använda för behandling.<br /><br /> – Fyndet betyder att veterinärer bör ha lungmask i åtanke när de har en hostande utekatt som patient. Lungmasklarver kan påvisas i avföringsprov, men måste efterfrågas speciellt.

Just nu pågår hos SVA en insamling av avföringsprov från utekatter till en studie där man bland annat letar efter lungmask.

– Kattägare till utekatter får gärna skicka in prover till oss för analys. Det är intressant att se om vi kan hitta lungmask även hos till synes friska utekatter, säger Eva Osterman Lind.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera