Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2014

Upptäckt kan möjliggöra ny behandling för diabetes typ 2

En nyupptäckt grupp lipider, som frisätts från fettcellerna, har i studier visat lovande resultat för behandling av möss med diabetes. Forskningen, som uppmärksammas i den ledande tidskriften Cell, utvecklas nu vidare av forskare vid Sahlgrenska akademin.

Professor Ulf Smith vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i samarbete med forskare vid Harvard publicerat flera studier om hur fettväven påverkar kroppens insulinkänslighet och risken för att utveckla diabetes typ 2.

Forskarna har bland annat visat att möss som saknar ett särskilt protein i fettväven blir insulinresistenta, något som är en grundläggande rubbning vid diabetes typ 2.

Samma rubbning har Göteborgsforskarna funnit hos individer med stor ärftlig risk att utveckla typ 2 diabetes långt före diabetes utvecklas och också visat att samma rubbning finns när väl diabetes typ 2 utvecklats.

Orsaken till varför detta är kopplat till insulinresistens och typ 2 diabetes har hittills varit oklar men detta kan möjligen förklaras av att man har en defekt i att bilda dessa nya lipider i fettväven.

Nu har Harvardforskarna genom nya analyser identifierat en ny grupp lipider, som när de utsöndras från fettväven stimulerar frisättningen av insulin i kroppen. Forskarna har i försök använt möss med diabetes, och visat att dessa lipider har förmåga att sänka sockervärdena i mössens blod.

Ulf Smith på Lundberglaboratoriet för Diabetesforskning samt Jan Boren på Wallenberglaboratoriet har nu utvecklat forskningen vidare både vad gäller dess effekter, om de kan användas för att identifiera vem som kommer att utveckla typ 2 diabetes i framtiden, samt om de kan möjliggöra en ny framtida behandling vid typ 2 diabetes.

– De lipider vi nu upptäckt, eller mer i detalj de estrar som cellernas fettsyror innehåller och frisätter till blodet, skulle kunna användas som mål för framtida läkemedel. Det som gör upptäckten extra intressant är att lipiderna också återfinns i vissa livsmedel. Vi går därför vidare med att också analysera vilka livsmedel som har dessa lipider, säger Ulf Smith.

Upptäckterna presenteras i tidskriften Cell den 9 oktober och kommenteras också av en ledare i samma nummer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera