Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2014

Popidéer högst levande i nutida tysk litteratur

Den omstridda poplitteraturen har fått efterdyningar i Tyskland efter millennieskiftet. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som undersöker litterära popstrategier i tre tyska författarskap.

I slutet av 1990-talet kom en rad böcker ut i Tyskland som väckte stor uppmärksamhet. Skuld- och skamproblematiken, som fram till dess hade varit ett återkommande tema i den tyska efterkrigslitteraturen, var utbytt mot en påtaglig samtidskänsla. I texterna fanns mängder av referenser till låttexter, filmer, reklam och liknande och böckerna innehöll allt från underhållande vardagsberättelser till komplexa kollage. Författarna figurerade dessutom flitigt i medierna och blev snabbt populära. Namnet som myntades för deras skrivsätt var poplitteratur.

– Trots att poplitteraturen dödförklarades kort efter den euforiska fasen på 1990-talet finns ett antal slående exempel på hur författare skriver in sig i den traditionen även långt in på 2000-talet, säger André Menke, avhandlingens författare.

De tre nutida författare som står i centrum för hans forskning är Wolfgang Welt, Rocko Schamoni och Rafael Horzon.

– Jag hittar popidéer av olika slag i deras texter, idéer som ofta på ett självreflexivt sätt historiseras och problematiseras, men även iscensätts på nytt, säger André Menke.

I Welts böcker ser André Menke en minutiös vardagsrealism som genomsyrar skrivandet, ett exempel är Doris hilft (2009). Schamoni skildrar krocken mellan subkultur och event-samhälle, som i Tag der geschlossenen Tür (2011). Horzon beskriver hur man kan positionera sig i dagens kulturproduktion när allting redan verkar ha gjorts och väver in det i en postmodern skälmroman som utspelar sig i Berlins bohemkretsar, Das weisse Buch (2010).

André Menke är en av de första som utforskar deras författarskap. En av hans slutsatser är att de högst medvetet gestaltar sin bakgrund som klubbarrangör, musiker och journalist: de blandar fakta och fiktion, skjuter in små osäkerhetsmoment i sina texter som gör deras identitet otydlig, vilket är typiskt inom popgenren.

– Popbegreppet, som dök upp redan på 1960-talet, har blivit så pass historiskt att det ger upphov till nya former av popkulturella berättelser som inte bara tar avstamp i nuet, utan även skildrar olika faser av popkulturell verklighet. Då popkulturen är en allt större faktor i våra liv och vår verklighetsuppfattning är det bra att det finns konstnärliga reflektioner av hur vi upplever denna verklighet, säger André Menke.

FAKTA
Avhandlingens titel: Pop, Literatur und Autorschaft. Literarische Strategien und Inszenierungen bei Wolfgang Welt, Rocko Schamoni und Rafael Horzon. Tid och plats för disputationen: lördagen den 11 oktober 2014, kl. 10:15, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg. Fakultetsopponent: Docent Alexander Bareis, Lunds universitet

Länk till sammanfattning: http://hdl.handle.net/2077/36006

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera