Artikel från SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2014

Starkt samband mellan föräldrars ekonomi och barns hälsa

Det finns stora skillnader i hälsa bland barn i Sverige och dessa skillnader hänger samman med föräldrarnas inkomst och utbildning. Särskilt utsatta är barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn har en kraftigt ökad sjuklighet jämfört med andra barn.

Det är några av slutsatserna i forskningsrapporten Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa. I rapporten undersöker forskarna Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd i vilken utsträckning barns hälsa påverkas av familjens ekonomiska och sociala situation. Författarna har analyserat sambandet mellan familjebakgrund och hälsa i Sverige idag jämfört med början av 1990-talet.

Undersökningen visar på stora sociala klyftor i barns hälsa. Barn till föräldrar med högst inkomst och utbildning har 40-45 procents lägre sannolikhet att bli inskrivna på sjukhus jämfört med barn till föräldrar med lägst inkomst och utbildning.

Forskarna har även studerat barn i familjer som tar emot ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn är särskilt utsatta för hälsoproblem:

• De löper mer än dubbelt så hög risk att dö under barndomen jämfört med andra barn, vilket motsvarar nästan 24 fler barn per 100 000.
• De har en 40 procents högre risk att bli inskrivna på sjukhus, vilket motsvarar 20 fler barn per 1 000.
• De har nästan tre gånger så stor risk att bli inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa.

Forskarna finner också att hälsan under barndomen har stor betydelse för skolresultat och om man hamnar i bidragsberoende som vuxen. Av dem som varit inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa är det fyra gånger så vanligt att vara beroende av ekonomiskt bistånd vid 23 års ålder.

– Att förbättra barns hälsa och utjämna hälsoskillnader är en investering både i barnens välbefinnande och deras framtid. Det kan finnas stora samhällsekonomiska vinster att göra om vi tidigt kan förebygga och bekämpa ohälsa hos barn, säger Eva Mörk. professor vid Uppsala universitet.

FAKTA
Denna rapport är den första inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser. Syftet med programmet är att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan bidra till ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Länk till rapporten (pdf 5.7 MB) Länk till rapportens sammanfattning (pdf 720 KB)

Rapportens författare Eva Mörk, professor Uppsala universitet Anna Sjögren, docent IFAU Helena Svaleryd, docent Uppsala universitet

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera