Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2014

Hur mycket är sittplats på pendeln värt?

Hur länge är acceptabelt att stå på spårvagnen? Hur trångt kan det bli på tunnelbanan innan resenären väljer ett annat alternativ? Attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken ska kartläggas i en studie av VTI.

Hur länge är acceptabelt att stå under spårvagnsfärden? Hur trångt kan det bli på tunnelbanan innan resenären väljer ett annat alternativ? Attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken ska kartläggas i en studie av VTI.

I dag finns viss kunskap om hur resenärer värderar komfort och trängsel vid kollektivtrafikresor, men den mesta forskningen kommer från andra länder eller är gjorda på lokal nivå. VTI gör nu en mer fullständig svensk studie som ska undersöka resenärers attityder när det gäller olika komfort- och trängselnivåer ombord på tunnelbanor, spårvagnar och pendeltåg.

– Genom att undersöka resenärens preferenser ska vi skatta betalningsviljan för förbättrad komfort genom minskad trängsel, säger Jan-Erik Swärdh, forskare på VTI.

Undersökningen kommer att göras med hjälp av en webbenkät. Rekrytering av svarspersoner kommer att ske dels bland pendlare ombord på kollektivtrafikfordon i Stockholm och Göteborg, dels slumpmässigt via en webbpanel för att få en mer heltäckande bild.

– Hur många som reser samtidigt har betydelse för hur bekväm en resa uppfattas. Vilket också är beroende av hur fordonet är utformat, säger Jan-Erik Swärdh.

Enkäten kommer delvis att bestå av frågor där man får välja mellan olika alternativ i en hypotetisk situation. Frågorna presenteras med bilder som illustrerar trängselnivån, exempelvis från situationer med lätt trängsel där ett fåtal sittplatser är lediga, till svår trängsel där många står trångt i fordonet.  Antal passagerare per kvadratmeter är ett sätt mäta negativ nytta gav trängsel.

Syftet med studien är också att förstå de underliggande faktorer som påverkar passagerares preferenser och attityder till komfort. Enkäten kommer att innehålla frågor om subjektivt välbefinnande vid resande och socialt beteende som har att göra med att sitta och stå, ta upp mer sittplats än man behöver och liknande.

FAKTA
Uppdragsgivare är Trafikverket och projektet ska vara avslutat till sommaren 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera