Artikel från Umeå universitet
1 oktober 2014

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet påverkar kvinnors livskvalitet

Insatser som stödjer och förstärker individens tilltro till sin egen förmåga kan vara viktiga för att behandlingen av handikappande smärtor och funktionsstörningar i käksystemet ska bli framgångsrik. Det konstaterar Christina Storm Mienna i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet.

Smärta i käkarna, nedsatt gap- och tuggförmåga, käkledsljud, samt låsningar och upphakningar i käkleden är vanligt förekommande besvär hos samiska kvinnor. Dessa tillstånd kan betraktas som belastningsskador i käksystemet och är relaterade till faktorer som ökad sjukfrånvaro, behandlingsbehov och negativ påverkan på individens livskvalitet.

Christina Storm Mienna, doktorand vid institutionen för odontologi, baserar sitt avhandlingsarbete på undersökningar av samiska kvinnor i norra Sverige. Syftet var att undersöka förekomst av smärta och funktionsstörningar i käksystemet, dess samsjuklighet med huvudvärk och smärtor i nacke/skuldror samt att undersöka hur symtomen påverkade kvinnorna. Christina Storm Mienna har även intervjuat kvinnorna och samlat in tankar, erfarenheter och föreställningar om symtom från käkarna för att få en inblick i kvinnornas erfarenhet av vården vid dessa tillstånd.

– Avhandlingen visar att smärta och käkfunktionsstörningar, huvudvärk och smärta från nacke och skuldror är vanligt bland samiska kvinnor och att detta påverkar deras dagliga aktiviteter. Det finns även ofta en samsjuklighet när det gäller besvär från käkar, huvud och nacke och skuldror. En medvetenhet hos deltagarna om att de pressar ihop tänderna, eller att de vanemässigt håller ihop käkarna förknippades bland deltagarna med belastningar eller spänningar i livet, nedsatt allmän hälsa och med symtom från käkarna, säger Christina Storm Mienna.

Hon berättar vidare att de samiska kvinnor som hade symtom ifrån käkarna ofta uttryckte tvivel mot vårdgivares kompetens och möjligheter att behandla deras problem i käkarna. Många kvinnor hade även ett begränsat socialt stöd. Samtidigt visar avhandlingen att kvinnor utan symtom från käkarna uppvisade stark tilltro till sin egen förmåga att klara av svårigheter och de var i allmänhet också mindre oroliga för att drabbas påfrestningar i livet. De förlitade sig också på omgivningens sociala stöd.

– En slutsats som vi kan dra av detta är att behandlingsinsatser där man inkluderar stöd till självbestämmande och att stärka individens tilltro till den egna förmågan, kan vara viktiga delar för att uppnå en framgångsrik behandling av handikappande smärtor och funktionsstörningar i käksystemet, säger Christina Storm Mienna.

FAKTA
Christina Storm Mienna kommer från Kiruna. Hon arbetar som övertandläkare/specialist i bettfysiologi, vid avdelningen för klinisk oral fysiologi, Specialisttandvården, Västerbottens läns landsting, samt är doktorand vid institutionen för odontologi, Umeå universitet.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera