Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2014

Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

Att utsättas för bekämpningsmedel på arbetet kan fördubbla risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper störst risk. Det visar en forskningsöversikt som Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi vid Örebro universitet tagit fram.


Parkinsons sjukdom är en relativt ovanlig sjukdom. I dag lever 22 000 personer med sjukdomen i Sverige. Men det är en allvarlig sjukdom som successivt gör det svårare att röra sig och klara det dagliga livets aktiviteter.

– Det är viktigt att identifiera riskfaktorer och införa förebyggande åtgärder i de yrkesgrupper som är särskilt utsatta, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin, som gjort översikten tillsammans med Lennart Bodin, professor i statistik vid Örebro universitet med över trettio års erfarenhet av studier kring arbetsmiljöfrågor.

Arbeta med frukt och grönt
Översikten, som är en genomgång av den samlade forskningen på området, visar att exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för att drabbas av Parkinsons. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper därför större risk än andra, liksom viss maskinstationspersonal och vissa sanerare.

– Det viktigaste är att sträva efter så låg exponering för bekämpningsmedel som möjligt. Det är särskilt viktigt att grupper som arbetar med frukt och grönt har tillgång till bra skyddsutrustning, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Forskarna har samtidigt kunnat slå fast att exponering för bland annat svetsrök inte ökar risken för Parkinsons sjukdom, men kan leda till en sjukdomsbild med liknande symptom, och exponering för låga halter av metaller har visat sig minska risken. Forskningen visar också att nikotinanvändare löper lägre risk än andra för just Parkinsons sjukdom. Även kaffe och svart te minskar risken för Parkinsons sjukdom.

Minska risken
– Dessutom visar enstaka men stora och välgjorda studier att nattarbete respektive arbete utomhus kan minska risken för Parkinsons sjukdom. Men dessa resultat behöver testas och verifieras i nya studier, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

FAKTA
Forskningsöversikten ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet som ges ut av Göteborgs universitet. Det fleråriga projektet delfinansieras av AFA Försäkring. Rapporten går att ladda ned på www.afaforsakring.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera