Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2014

Modell kan hjälpa datorer att förstå vardagliga argument

När människor pratar använder de ofta argument som kräver förkunskaper för att bli logiska, något som kan vara svårt för datorer att förstå. Forskaren Ellen Breitholtz vid Göteborgs universitet har undersökt hur dessa argument kan integreras i modeller som kan få datorer att kommunicera mer mänskligt.

Argument som kräver förkunskaper kallas entymem och är en mänsklig företeelse som bygger på tro eller kunskap som vi förvärvat över tid när vi upplevt saker och observerat hur andra resonerar. Ju mer vi vet om vilka föreställningar andra människor har, desto lättare är det för oss att presentera övertygande argument.

Ellen Breitholtz har i sin avhandling i lingvistik undersökt entymem som förekommer i vanligt samtalsspråk och presenterar en teori för hur man kan inkludera dem i modeller av mänskligt språk som kan hjälpa datorer att kommunicera.

Hennes resultat är början till en precis matematisk analys av hur människor resonerar icke-logiskt.

– Det öppnar vägen för dialogsystem som till exempel kan användas i bilen. Om systemet har bättre kunskap om hur människor tänker blir svaren mer rimliga vilket gör att föraren kan lägga mer uppmärksamhet på själva bilkörningen, säger Ellen Breitholtz.

Hennes analys visar att det kan underlätta för en bilförare om systemet även förklarar varför det kommer med ett visst förslag – inte bara förslaget i sig. Då slipper föraren själv fundera på det.

Ett exempel på ett entymem som är svårt för en dator att förstå är detta citat från facebooksidan för en födelsedagsfest:

"Åh! Jag är bjuden på bröllop den kvällen. Men bruden är gravid så jag kanske tittar in framåt småtimmarna!"

Personen som skrev det menar att det faktum att bruden som bjuder in till bröllop är gravid är en anledning till att hen eventuellt kan komma även på födelsedagsfesten. Denna tolkning är ganska självklar för de flesta som förstår svenska. Dock skulle nog många vid närmare eftertanke uppfatta argumentet som långt ifrån logiskt.

– Entymematiska argument är ofta mer effektiva än logiska eftersom man hoppar över många steg. Men för datorer är de idag obegripliga. Om vi kan få datorer att förstå även icke-logiskt mänskligt språk så skulle det skapa helt nya förutsättningar för kommunikationen mellan människor och datorer, säger Ellen Breitholtz.

FAKTA
Avhandlingens titel: Enthymemes in Dialogue: A micro-rhetorical approach?. Avhandlingen försvarades den 27 september. Fakultetsopponent: Professor David Schlangen, Universität Bielefeld, Tyskland. Den finns även digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/36005

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera