Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2014

Svensk narkotikapolitik ökar risk för överdosdödsfall

Den slutsatsen drar Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola, som studerat livsvillkoren för narkomaner med särskilt fokus på överdoser, riskhantering och försörjningsstrategier. – En förskrivning av naloxon, motgift mot heroin, hade räddat liv, säger han.

Sedan heroinet introducerades i Sverige i mitten av 1970-talet har de akut drogrelaterade dödsfallen ökat. Till skillnad från många andra europeiska länder, där allt färre dör av heroinöverdoser, fortsätter dödligheten att öka i Sverige. År 2012 noterades den högsta narkotikadödligheten hittills.

– Den svenska narkotikapolitiken har en nollvision. I praktiken innebär det att man ensidigt fokuserar på att få människor att bryta sitt missbruk, medan insatser som riktas mot att minska risker eller skador bland missbrukare är kontroversiella, säger Torkel Richert.

Medvetna om riskerna
Richerts forskning visar att personer som använder heroin är väl medvetna om överdosriskerna, men att de av olika anledningar negligerar dem.

– I vissa fall handlar det om ett medvetet risktagande där vinsterna med ruset ses som större. Det kan handla om att lindra svår abstinens, om att hantera psykisk ohälsa eller om sökandet efter ett starkt rus, säger han.

I andra fall handlar risktagandet om den yttre miljön. Den som är hemlös och tar drogen i en park eller på en toalett, skyndar sig att injicera, i rädsla för att bli upptäckt. Då hinner man inte vara försiktig.

Positiva till att hjälpa andra
– För många är det stora risktagandet en del av livet. De vet att det är en tidsfråga innan de tar en överdos, säger Richert. Samtidigt vet man att en överdos långt från alltid leder till döden.

Samtliga som intervjuats hade egen erfarenhet av överdoser. Antingen hade de själva tagit en eller så hade de varit med när någon annan gjort det. Många hade erfarenhet av båda fallen.

– De som använder heroin är positiva till att hjälpa en kamrat som tagit en överdos. Det är också vanligt att det finns personer runt omkring när en överdos sker varför förutsättningarna finns att rädda liv.

Motgift borde delas ut
Många av deltagarna i studien har räddat liv genom att ingripa, men det finns också tillfällen då de avstått.

– Många är rädda för att larma ambulans eftersom polisen ofta kommer när det är tal om överdos. Det är mycket olyckligt, säger Richert.

I andra fall handlar det om att personen avstått från att ingripa då han eller hon saknat kunskap i hjärt- och lungräddning eller själv varit för drogpåverkad för att kunna agera.

– En överdos kan effektivt hävas med naloxon, ett motgift mot heroin och andra opioider. Sverige borde dra lärdom av andra länder, till exempel våra grannländer, och skriva ut preparatet till de som använder heroin, deras anhöriga och polisen. Naloxon kan inte missbrukas och räddar liv.

Narkotikapolitiken utgör en risk
Richert är kritisk till att det är så tyst från politiskt håll när det gäller att minska risker eller skador bland missbrukare. Han menar att det behövs flera olika skadebegränsande insatser som till exempel förskrivning av naloxon, men också en diskussion om hur polisen agerar vid överdoser.

– Det finns ingen motsättning mellan en restriktiv och en human narkotikapolitik. Som det är idag utgör narkotikapolitiken en risk för de människor som injicerar narkotika.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera