Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2014

Brist på IT-samverkan inom offentlig sektor

– Kommuner och landsting har olika IT-system och bristen på samverkan kostar tid och pengar. Ofta glöms dessutom miljön bort, säger Örebroforskaren Hannu Larsson, som skrivit en doktorsavhandling i informatik med målet att bidra till att offentlig sektor ska bli mer hållbar med hjälp av IT och inte krångla till det i onödan för människor.

– Målet har varit att ta fram ett ramverk som kan göra det möjligt att hitta en balans mellan en billigare, effektivare och miljövänlig offentlig verksamhet, säger Hannu Larsson, forskare i informatik vid Örebro universitet.

Inom informatiken ses datorer och annan teknik som till exempel internet som verktyg och forskningens grundtanke är att förändra människors vardag. Hannu Larsson har undersökt hur kommuner och landsting arbetar och han har följt utvecklingen kring e-förvaltning det vill säga IT i offentlig verksamhet.

Påverkar alla
– Hur IT används inom offentlig sektor påverkar oss alla på många olika sätt. Om du till exempel hamnar på akuten så vill du att de ska veta om du är känslig mot någon speciell medicin eller att du tidigare sökt vård för något som kan påverka den situation du är i nu.

– Samtidigt vill du kanske inte att hela sjukvården ska ha tillgång till alla dina sjukdomar och krämpor. Det är en avvägning mellan effektivitet och integritet, säger Hannu Larsson.

– Inom offentlig verksamhet måste man vara medveten om vilka avvägningar man gör. I det här fallet mellan effektivitet och integritet. Men det handlar till exempel även om ekonomi och att avväga mellan gemensamma och enskilda mål.

Hannu Larssons syfte har varit att förstå svårigheterna med planering och användning av IT i offentlig verksamhet och han har tagit fram ett ramverk som belyser olika delar av dessa svårigheter. Målet har varit att det ska bli tydligt vad som prioriteras och vad som väljs bort.

En bit på väg
– Då kan man undvika att till exempel miljöfrågor hamnar i skymundan. Inom exempelvis sjukvården har man kommit en bit på väg men i stor utsträckning har varje kommun, landsting och myndighet sina egna IT-system som inte kan samverka med varandra. Bristen på samverkan gör att det blir dyrt och ineffektivt och dessutom belastar det miljön och gör det krångligt för medborgaren.

I tidigare forskning har fokus ofta varit på effektivitet. Men Hannu Larsson har fokuserat på hållbarhet för att det ska vara möjligt att se om IT faktiskt stödjer de offentliga mål och värden som finns.

– Vi kan alltså inte räkna med att vi kommer få en offentlig verksamhet där IT gör att det kostar lite pengar, går jättefort, sparar på miljön och gör att allting fungerar precis som alla vill. Hållbarhet handlar inte om att allt ska fungera perfekt utan att man kan besluta vad som är viktigast just nu, samtidigt som vi inte vill sätta käppar i hjulet för vad vi kan vilja åstadkomma i framtiden.

Se en video där Hannu Larsson berätta mer om sin forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera