Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2014

Viss vinst med avreglerad bilprovning

För drygt fyra år sedan upphörde Svensk Bilprovnings monopol på att utföra fordonsbesiktning och privata företag har sedan dess tillåtits att erbjuda dessa tjänster. Johan Nyström, forskare på VTI, konstaterar i en studie att det inte har hänt så mycket på marknaden efter det att reformen infördes. Samtidigt ser han ändå en viss vinst med den, några negativa aspekter har han svårare att hitta.

– Det som är positivt är att det idag finns en större flexibilitet när man ska besikta sin personbil. Det finns bättre möjligheter än tidigare för kund och företag att mötas, både geografiskt och tidsmässigt. Det måste ses som en välfärdsvinst, säger Johan Nyström.

– Dessutom kan man se att en prishöjning på marknaden inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Det gäller generellt för alla reformer av sådant här slag.

Johan Nyström riktar i sin studie kritik mot att man inte, innan reformen infördes, utredde det grundläggande syftet med en obligatorisk fordonsbesiktning för personbilar. Syftet med fordonsbesiktningen överlappar med lagstiftningen om den obligatoriska fordonsförsäkringen, menar han. 

En artikel av Johan Nyström i frågan om den avreglerade bilprovningen publicerades nyligen på Ekonomisk Debatt: Den svenska fordonsbesiktningen – regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen.

FAKTA
Johan Nyström är tekn. dr. och nationalekonom och forskar vid VTI. Hans forskning berör bland annat upphandlings- och kontraktsfrågor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera