Tema

Kvinnligt perspektiv på hjärtinfarkt

Vad bidrar till att kvinnor efter en första hjärtinfarkt kan återhämta sig på ett bra sätt? Detta svarar Inger Wieslander, knuten till både Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad, på i sin doktorsavhandling.

Myten om att hjärtinfarkt är en sjukdom som vanligtvis drabbar män har lett till att mindre resurser har satsats på rehabilitering och forskning gällande kvinnor med hjärtinfarkt. När patienten skrivs ut från sjukhuset efter en hjärtinfarkt följer en återhämtningsprocess. Medan akutsjukvården i samband med en hjärtinfarkt är välutvecklad är eftervården och återhämtningsprocessen fortfarande eftersatt. 

– Min avhandling ger en fördjupad kunskap och ökad förståelse för kvinnors återhämtning efter en första hjärtinfarkt. Ett område där det hittills har funnits en kunskapslucka, säger Inger Wieslander.

Syftet med avhandlingen var att utforska och beskriva kvinnors återhämtning efter en första hjärtinfarkt ur ett organisatoriskt, relationellt och individuellt perspektiv.

Dagens rehabilitering otillräcklig
Resultatet visar att det inte förekommer några speciellt utformade hjärtrehabiliteringsprogram för kvinnor. Vidare framkommer att kvinnornas stöd från professionella, närstående, vänner och från kvinnor i samma situation är en viktig del av deras återhämtning. Kvinnorna och hjärtrehabiliteringssjuksköterskor uttrycker också att den idag organiserade hjärtrehabiliteringen med fokus på utbildning om sjukdom och riskfaktorer samt fysisk träning inte är tillräcklig för deras återhämtning, utan det finns även andra dimensioner som är viktiga, såsom psykologiska och sociala dimensioner.

– Detta resultat kan låta självklart men för att kunna utveckla hjärtrehabiliteringen till att bli mer återhämtningsorienterad behöver såväl organisatoriska, relationella och individuella perspektiv tas i beaktande, säger Inger Wieslander. Hjärtrehabiliteringssjuksköterskor kan exempelvis ta tillvara på kvinnornas egna uppfattningar om vad som främjar hennes återhämtningsprocess och i ett organisatoriskt perspektiv kan man till exempel ge kvinnorna möjlighet att delta i utformningen av nya strategier och interventioner.

FAKTA
Inger Wieslander försvarade framgångsrikt sin avhandling Women’s Recovery After a First Myocardial Infarction From an Organisational, a Relational and an Individual Perspective vid Hälsohögskolan i Jönköping den 19 september 2014.

Kvinnligt perspektiv på hjärtinfarkt

 lästid ~ 1 min