Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2014

Kan bi-bakterier ersätta antibiotika?

Färsk honung är ett gammalt läkemedel inom folkmedicinen. En forskargrupp från Lunds universitet kan nu visa att dess effekt beror på mjölksyrabakterier från binas honungsmage, som förts över till honungen. Med hjälp av dessa bakterier har forskarna både kunnat motverka antibiotikaresistenta stafylokocker i provrörsförsök och bota svårläkta sår på hästar.

Forskargruppen leds av Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez, medan doktoranden Éile Butler har utfört en stor del av studierna. Paret Olofsson-Vásquez har länge forskat om honung och om de mjölksyrabakterier som finns i binas honungsmage (en utvidgad del av matstrupen). De har funnit att bakterierna producerar en mängd proteiner, fettsyror, organiska syror och andra antimikrobiella ämnen.

I två nyss publicerade studier har bi-bakterierna testats på sjukdomsbakterier hämtade från infekterade patienter. Den ena studien visar att mjölksyrebakterierna i kombination med färsk honung hade god effekt på bakterieprov från patienter med kroniska sår.

Den andra studien inriktades på de svåra sårbakterierna Staphylococcus aureus (MRSA, en bakterie som är resistent mot methicillin), Pseudomonas aeruginosa och Enterococcus (VRE, resistent mot vancomycin). Även här visade mjölksyrebakterierna en god effekt, vilket ger hopp om att de skulle kunna utvecklas till en ersättning för antibiotika.

Antibiotiska läkemedel har oftast bara en aktiv substans, inriktad mot en viss grupp bakterier. Våra 13 mjölksyrebakterier har däremot förmågan att producera olika antibiotiska substanser beroende på vilka olika sjukdomsbakterier de möter, förklarar Tobias Olofsson.

Effekten bygger på att mjölksyrebakterierna är levande, som i färsk honung. Honung köpt i en livsmedelsaffär innehåller inga levande bakterier och fungerar därför inte på samma sätt. I tredje världen däremot finns det färsk honung från vilda bin, vilket gör det lättare att tänka sig att honungen skulle kunna användas som läkemedel.

Lundaforskarnas studier är ännu bara gjorda i laboratoriet och inte direkt på människor. Sådana försök startas först senare i höst. Då ska man prova behandlingen på 20 patienter med kroniska sår vid Blekinge sårcentrum – samma patienter som sjukdomsbakterierna i en av deras studier hämtats från.

Gruppen har däremot gjort studier på tio hästar med svårläkta sår. Deras ägare hade försökt behandla hästarna med många olika metoder (inklusive antibiotika) utan att lyckas, men kombinationen av färsk honung och mjölksyrebakterier läkte såren på alla de tio hästarna.

Videoklipp på YouTube (engelska),

FAKTA om artiklarna
A pilot study investigating lactic acid bacterial symbionts from the honeybee in inhibiting human chronic wound pathogens
Författare: Éile Butler, Rut F. Oien, Christina Lindholm, Tobias C. Olofsson, Bo Nilson och Alejandra Vásquez
International Wound Journal, publicerad online: 8 SEP 2014

Lactic acid bacterial symbionts in honeybees – an unknown key to honey’s antimicrobial and therapeutic activities
Författare: Tobias C Olofsson, Èile Butler, Pawel Markowicz, Christina Lindholm, Lennart Larsson och Alejandra Vásquez
International Wound Journal, publicerad online: 8 SEP 2014

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera