Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2014

Kylvatten bäst för motorvärmning

Traditionellt sett har motorvärmning skett genom att kylvattnet värmts, vilket i sin tur värmt motorblocket. VTI har undersökt om det skulle vara mer energieffektivt att värma smörjoljan i stället för kylvattnet. Pilotstudien gjord visar att motorvärmning via kylvatten är mer bränsleeffektivt än att värma smörjoljan.

En pilotstudie gjord på VTI visar att motorvärmning via kylvattnet är mer bränsleeffektivt än att värma smörjoljan.

Kallstart av motorfordon ger högre bränsleförbrukning och mer utsläpp än om motorn är varm då den startas. Traditionellt sett har motorvärmning skett genom att kylvattnet värmts, vilket i sin tur värmt motorblocket. En studie har gjorts på VTI för att undersöka om det skulle vara mer energieffektivt att värma smörjoljan i stället för kylvattnet. Hypotesen var att en varmare smörjolja leder till mindre friktion i motorn, vilket i sig skulle innebära att det behövs mindre bränsle för att överkomma friktionsmotståndet.

– Resultaten av testerna visar att kallstartseffekten med en ökad bränsleförbrukning minskar mest genom att värma kylvattnet. Ju varmare kylvattnet är vid motorstart desto mindre bränsleförbrukning, säger Annelie Carlson, forskare på VTI.

När de totala energibehoven för kallstarter beräknas, det vill säga bränsleförbrukning plus el för motorvärmning, är resultaten inte tydliga när det gäller vilket alternativ som är energieffektivast, kall- eller varmstart. Den minskade bränsleförbrukningen som resulterar av förvärmning tas till viss del ut av den elförbrukning som behövs för själva motorvärmningen.

– En fördel är förstås att de lokala utsläppen minskar. Om man dessutom tar i beräkning att den svenska elproduktionen till stor del består av vatten- och kärnkraft så ger motorvärmning lägre utsläpp totalt sett, säger Annelie Carlson.

Mer information samt rapport: VTI notat 22-2014

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera