Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2014

Utvärdering av äldrevård

Med ett stöd på 1,7 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse, ska forskare vid Universitetssjukhuset och Örebro universitet göra en studie för att äldre med fler sjukdomar ska tas om hand bättre. Målet med studien är att hitta ett arbetssätt inom Örebro läns landsting, som låter äldre bo kvar hemma med hög livskvalitet och som också är kostnadseffektivt.

– För något år sedan startade geriatriska kliniken vid universitetssjukhuset Örebro, ett öppenvårdsteam med målet att förbättra omhändertagandet av multisjuka äldre. Nu ska den verksamheten utvärderas, vilket underlättas genom att stiftelsens bidrag kan användas för att anställa ytterligare en sjuksköterska, säger adjungerade professorn Peter Engfeldt, vid allmänmedicinskt forskningscentrum vid Örebro läns landsting, som tillsammans med adjungerade professorn Margareta Möller, vid vårdvetenskapligt forskningscentrum vid Örebro läns landsting och överläkare Britt-Marie Hennerdal vid geriatriska kliniken universitetssjukhuset Örebro leder studien. Tanken är att i samband med sjukhusbesök fånga upp äldre med flera olika sjukdomar och med sviktande minne. Öppenvårdsteamet ska sedan besöka patienterna för att se vilka behov de har, om hemtjänsten och hemvården fungerar eller om det behövs ytterligare insatser.

Det här sättet att arbeta kallas CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) där man gör medicinska, psykiatriska, funktionella och sociala bedömningar av patienterna. Metoden används i olika former, framförallt i utlandet.

– De vetenskapliga studier som gjorts pekar på att metoden är effektiv. Men de flesta studierna är gjorda utomlands och från olika utgångspunkter vilket gör att de inte har relevans för svenska förhållanden. Det finns flera olika försök gjorda i Sverige för att förbättra vårdrutiner för äldre med många sjukdomar, men det finns inga vetenskapliga studier. Nu vill vi se om vi kan hitta en metod, som ger patienterna bättre livskvalitet och en vård som är anpassad till deras behov och som är anpassad till våra förhållanden.

Det geriatriska öppenvårdsteamet ska besöka patienten snarast efter sjukhusbesöket för ett par timmars samtal, då man går igenom medicinering, om patienten får hjälp med mat, hygien osv. Besöken följs upp med ytterligare tre besök under ett år.

– Det är viktigt att utvärdera de vårdinsatser som görs, vi måste veta att vi arbetar med bra metoder. Med ansträngda ekonomiska resurser är det viktigt att pengarna satsas på rätt saker, säger Peter Engfeldt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera