Artikel från VTI
25 augusti 2014

Vad kostar det när tåget står still?

Alla vet att det innebär kostnader för samhället när vi inte kommer fram för att vägen är översvämmad eller ledningen rivits ned. Men hur värderar vi bäst dessa kostnader? I ett nystartat VTI-projekt ska forskare kartlägga vilken belastning i form av förlorade eller förbrukade resurser som trafikstörningar av olika slag innebär för samhället och ta fram ett förslag till metodik för värdering.

Alla vet att det innebär kostnader för samhället när vi inte kommer fram för att vägen är översvämmad eller ledningen för tåget rivits ned. Men hur värderar vi bäst dessa kostnader? Forskare på VTI undersöker.

Störningar i väg- och järnvägstrafik uppstår dagligen på grund av olyckor, väder eller annat som inte går att styra över. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär sådana störningar stora kostnader på grund av exempelvis förseningar, utebliven produktion och kostnader för omledningar.

I ett nystartat VTI-projekt ska forskare kartlägga vilken belastning i form av förlorade eller förbrukade resurser som trafikstörningar av olika slag innebär för samhället.

– Syftet med studien är främst att öka kunskapen om vilken metodik som är lämplig att använda vid skattning av kostnader för störningar i infrastrukturen. Framför allt tittar vi på väg- och järnvägstrafik, säger Joakim Ahlberg, forskare på VTI i Stockholm.

Forskarna kommer att redovisa en diskussion om vad som är möjligt att värdera utifrån tillgänglig data och metodik samt vad som i dagsläget inte är möjligt att fånga in. Därefter ta fram ett förslag till metodik för värdering av samhällskostnader i samband med störningar i väg- och järnvägstrafik.

Som en del i projektet kommer forskarna också att beräkna och redovisa exempel där metodiken tillämpas på ett eller flera inträffade eller hypotetiska händelser.

– I exemplen kommer vi att försöka identifiera samtliga konsekvenser av händelserna oavsett vilken aktör som drabbats, kvantifiera dem och sedan värdera direkta och indirekta kostnader, säger Joakim Ahlberg.<br />Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och ska vara klart i mars 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera