Artikel från Trafikverket

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2014

Vägräckens lutning viktig för trafiksäkerheten

Forskning från Trafikverket visar att vägräckenas lutning och höjd har betydelse för säkerheten på våra vägar. Forskningen har gjorts med tester med personbil.

Två av de krav Trafikverket ställer på vägräcken i Sverige handlar om höjd och lutning. Vägräckena får inte luta mer än 5 grader och inte vara lägre än 45 centimeter.

Varför? Och vad innebär det när ett räcke är för lågt eller lutar för mycket?

Det är Trafikverkets vägutrustningsspecialister Hans Holmén och David Björklöf som sökt svar på frågan hur funktionen hos stålbalksräcken påverkas över tid.

I projektet har man gjort samma tester som när ett nytt räcke ska godkännas. Ett godkänt räcke ska klara av att en stor personbil på 1 500 kilo träffar det med en hastighet på 110 kilometer i timmen. Då ska räcket ge med sig något, men inte för mycket. Samtidigt får bilen inte studsa tillbaka ut på vägbanan.

Resultatet av studien visar att ett nedsjunket räcke eller ett räcke som lutar för mycket kan få allvarliga följder. I vissa fall kan räcket fungera som en språngbräda. Den allra värsta kombinationen är när räcket både lutar och är lågt.

Trafikverkets entreprenörer inventerar och dokumenterar regelbundet vägräckenas tillstånd. Den nya forskningen kommer att underlätta bedömningen av när ett räcke ska bytas ut eller justeras.

Enligt Hans Holmén har det inte gjorts den här typen av tester med fordon någon annanstans i världen. I USA har man gjort olika försök med skadade räcken, men då har man använt en pendel istället för ett fordon.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera