Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2014

Fortsätta arbeta efter pensioneringen?

Vi lever allt längre. Detta innebär också att vi kommer behöva arbeta allt längre. Frågan om höjd pensionsålder diskuteras flitigt av såväl politiker som fackförbund. Men vad säger pensionärerna själva om betydelsen av arbete och lärande? Det har en grupp “seniordoktorander” vid Högskolan i Jönköping undersökt i en studie.

Fredagen den 22 augusti lanseras rapporten ”Ett aktivt åldrande – Pensionärers syn på arbete och lärande”. Rapporten bygger på en enkätstudie som genomförts inom gruppen ”Seniordoktoranderna” – en forskningscirkel om äldres lärande.

– Frågan om höjd pensionsålder diskuteras ofta utan att pensionärerna själva får ge sin syn på saken. Därför var utgångspunkten i den här rapporten att kartlägga och beskriva pensionärers syn på arbete och lärande, säger Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell och en av författarna bakom rapporten.

Rapporten visar att arbete och lärande kan spela en viktig roll för ett aktivt och meningsfullt åldrande. I studien tyckte majoriteten av de tillfrågade att arbete och utbildningsaktiviteter var av stor eller mycket stor betydelse. Däremot var det nästan ingen som hade arbetat heltid efter pensioneringen. Istället ägnade de sig åt ideellt arbete eller deltidsjobb. De två främsta motiven för att delta i utbildning och arbete var en vilja att hålla sig aktiv och att träffa andra människor.

En av slutsatserna i rapporten är att begreppet arbete är för snävt för ett framåtriktat förändringsarbete. Det är också lätt att fastna i siffror när man talar om pensionen. Ska pensionsåldern vara 65, 67 eller 69 år? Idag finns en grupp individer som är utslitna före 65 år. Samtidigt finns en annan grupp individer som inte får vara kvar trots att de vill.

– Vill man ta ett livslångt perspektiv på arbetslivet innebär det flexibla system där kontinuerligt lärande har en central roll. Det handlar om att skapa förutsättningar för individens välmående, eftersom detta är grunden för att vara produktiv, förklarar Cecilia Bjursell.

I rapporten lyfts två viktiga förutsättningar fram, då det gäller pensionärers möjlighet att delta i arbete och lärande. Den ena är individens möjlighet att styra över sin egen tid. Den andra är att det ska vara frivilligt. Rapporten avslutas med två förslag på konkreta sätt att främja ett aktivt åldrande – inför brytpunkter i ett livslångt perspektiv och ge utrymme för kunskapande möten.

Releasen kommer att äga rum fredag den 22 augusti kl. 13 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, sal Hc334. Välkommen!!

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera