Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 augusti 2014

Personligheten påverkar tuppars sociala position

Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att också djur skiljer sig åt i beteende på ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya områden är andra. Nu visar svenska forskare att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner.

Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att också djur skiljer sig åt i beteende på ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya områden är andra. Nu visar svenska forskare att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner.

Tidigare studier har hos flera grupplevande arter visat att det finns en koppling mellan individens roll i den sociala hierarkin och personlighetstypen. Forskargruppen från Stockholms universitet och Linköpings universitet har tidigare visat att dominanta tuppar som en direkt följd av den sociala status de åtnjuter är mer aktiva och utforskande än underlägsna tuppar. Men vissa personlighetstyper kan också tänkas ha lättare för att tillskansa sig en dominant position från början. Nu visar forskarna att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Personlighetstypen hos femtio tuppar av den ursprungliga rasen gammalsvensk dvärghöna klassificerades genom olika personlighetstest vid Tovetorps zoologiska forskningsstation.

Därefter sattes par av tuppar samman, och vilken tupp som blev dominant i varje par observerades. Tupparna var jämlika i storlek, så vem som blev dominant påverkades därför främst av skillnader i tupparnas personlighet.

–  Tupparna vid Tovetorps forskningsstation lever normalt i könsmixade grupper med flera tuppar i varje, och är därför vana vid att göra upp om dominansen utan våldsamma slagsmål. Inom ett par minuter är dominansen uppgjord och en kan tydligt se att den ena tuppen undviker den andre, som därmed är subdominant. Det finns alltså utrymme för att andra egenskaper än aggression kan påverka vem som vinner eller förlorar, säger Anna Favati, doktorand vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

Resultaten av studien visade att tuppar som var mer vaksamma och mer utforskande i personlighetstesten hade större chanser att senare vinna och bli dominanta. Den vinnande tuppen var också ofta mer aggressiv i början av duellen än vad den förlorande tuppen var. Aggression hade ingen tydlig koppling med utforskande och vaksamhet, vilket innebär att dessa egenskaper var för sig förutsäger vilken status en tupp kommer att få, och att inte bara en, utan flera olika sorters personlighetstyper kan nå framgång.

–  Dominanta tuppar parar sig oftare än underlägsna tuppar och har därför generellt större reproduktionsframgång. Att flera olika egenskaper leder till en hög social status kan därför i förlängningen vara en av förklaringarna till hur variation av olika personlighetstyper bevaras, vilket är en stor gåta inom personlighetsforskningen, avslutar Anna Favati.


Artikeln publicerades i PLOS ONE den 29e juli 2014.Favati, A, Leimar, O & Løvlie, H. 2014. Personality predicts social dominance in male domestic fowl

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera