Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 augusti 2014

Expedition till Svalbard ska ge historiska svar om klimatet

Den snabba uppvärmningen i Arktis, som delvis är en effekt av att snö och is smälter i rask takt, påverkar klimatet även på lägre breddgrader. Forskare vid Göteborgs universitet ska under två veckor i augusti åka på en expedition till Svalbard för att lära sig mer om Arktis klimat i ett historiskt perspektiv.

Minskningen av havsisen i Arktis tros vara en bidragande orsak till ett flertal av de senaste årens väderhändelser. Ett varmare hav kan påverka luftcirkulationen över Arktis, men även längre söderut vilket leder till förändringar i temperatur och nederbörd. För att nå bättre förståelse om hur förändringar i havsisen påverkar klimatet i ett längre perspektiv, är det nödvändigt att komma längre tillbaka i tiden än dagens korta observationer tillåter. Forskare från Göteborgs universitet ska under två veckor segla runt i Svalbard för att utföra dendroklimatologiska undersökningar på ett flertal platser.

– Vi kommer bland annat att ta prover från drivved och hoppas att med hjälp av årsringarna i träden kunna få fram information om klimatet och havsisförhållandena i Arktis under de senaste årtusendena, säger professor Hans Linderholm vid Institutionen för geovetenskaper.

Expeditionen, som även studerar landhöjningen i regionen, kommer att segla med segelbåten S/Y Aleiga och besöka Sør-Svalbard men också de avlägsna öarna Kongsøya and Hopen.

Genom att ta reda på var drivveden kommer är det möjligt att uppskatta istäckningen i Arktis, men även hur havsströmmarna har varierat. Forskarna hoppas kunna få fram information om hur variationer i havsiskoncentration har påverkat klimatet bakåt i tiden, innan människans starka påverkan på klimatet. Expeditionen blir även en tidsresa eftersom de sedimentbottnar som ska undersökas i Arktis innehåller information om hur strömmarna har varierat under de senaste årmiljonerna. Man kan alltså se dessa bottnar som ett omfattande klimatarkiv som berättar om värmetransporten och havsströmmarna genom tiderna.

– Det kommer att bli väldigt spännande att fältarbeta i Arktis. Jag har tidigare tagit prover i sydligaste Patagonien, men där behöver vi inte vara oroliga för isbjörnar. En person måste hela tiden stå på vakt, säger Mauricio Fuentes doktorand vid Institutionen för geovetenskaper.

FAKTA
Mätexpeditionen är en del i ett samarbetsprojekt, med deltagare från Norge, USA och Sverige. Expeditionen till Svalbard pågår mellan den 8-23 augusti, mellan dessa datum är det endast möjligt att nå forskarna via e-post.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera