Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juli 2014

Varför fungerar Alnarps rehabiliteringsträdgård?

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Anna María Pálsdóttir från SLU beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU [Ref 1]Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Nu kommer en avhandling från SLU, där Anna María Pálsdóttir beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.

Alnarps rehabiliteringsträdgård grundades 2002 som ett forsknings- och utvecklingsprojekt om naturunderstödd rehabilitering (NUR). Grunden var olika belägg – delvis rent erfarenhetsmässiga, delvis grundade på forskning – för att naturmiljöer kan ha en positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande Verksamheten har sedan dess vuxit, bland annat genom samarbeten med sjukvården i Region Skåne.

Det växande intresset för naturunderstödd rehabilitering har gjort att det nu finns ett behov av certifiering av anläggningar med sådan verksamhet, inte minst i samband med offentliga upphandlingar. Anna María Pálsdóttir har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt faktorer som påverkar rehabiliteringen och som skulle kunna ingå i kvalitetskriterier vid certifiering.

I arbetet har hon följt och intervjuat människor som har deltagit i naturunderstödd rehabilitering i Alnarp, och hon haft ett särskilt fokus på naturmiljöernas betydelse under rehabiliteringen – i synnerhet de kvaliteter som har en positiv inverkan. En kvalitet som inte har uppmärksammats tidigare är social tystnad, som handlar om deltagarnas behov av att få vara ensamma i mötet med naturen.<br />En viktig del i avhandlingen är en förklaringsmodell som visar hur stödjande naturmiljöer och naturrelaterade aktiviteter kan underlätta naturunderstödd rehabilitering. De viktigaste kvaliteterna hos stödjande miljöer i Alnarps rehabiliteringsträdgård var rofylldhet, natur, utsikt, tillflykt och rymd. Dessutom var det viktigt för deltagarna att ha lämnat sin vardagsmiljö, att få känna fascination, att ingå i ett engagerande sammanhang och att miljön bidrar till att man gör något man har lust att göra.

Bland deltagarna sågs många positiva förändringar avseende självskattad hälsa, förbättrad funktion i vardagen, återgång i arbete och upplevda värden av aktiviteter i vardagen; i synnerhet värdet av självbelönande aktiviteter.

Resultaten kan användas som vägledning vid utformning av utemiljöer och som utgångspunkt i det framtida arbetet med att utarbeta kvalitetskriterier för certifiering av stödjande miljöer i naturunderstödd rehabilitering.

Anna María Pálsdóttir, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, försvarade sin doktorsavhandling The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment den 13 junivid SLU i Alnarp. Opponentvar Dr Virginia I. Lohr , Washington State University, Pullman, USA

Mer information<br />Anna María Pálsdóttir, 040-41 55 36, anna.maria.palsdottir@slu.se

Länk till avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera