Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juli 2014

Datorspelande en skjuts för engelskan

Den som vill klara sig i datorspelsvärlden gör bäst i att ha koll på den engelska vokabulären. Nu är det också vetenskapligt belagt att den som är flitig i sitt datorspelande får ett bättre engelskt ordförråd. Det framgår av en studie vid Göteborgs och Karlstads universitet.

Studien bekräftar det som många föräldrar och lärare redan tyckt sig kunnat se: de ungdomar som spelar mycket interaktiva engelska datorspel får ett försteg vad gäller det engelska ordförrådet framför de som inte spelar, eller bara spelar lite.

I studien ingår 76 ungdomar i åldrarna 10-11 år. Data har samlats in via frågeformulär och en så kallad språkdagbok. I denna listas alla möten med det engelska språket utanför skolan, liksom datoranvändning och digitalt spelande. Studien undersöker bland annat om det finns ett samband mellan att spela digitala spel och motivation för att lära sig engelska, den självskattade engelska språkförmågan samt strategier för att tala engelska.

Resultaten ger vid handen att skillnaden mellan könen är stor vad gäller datorspelandet. Pojkarna spelar i snitt 11,5 timmar i veckan medan flickorna gör det knappt hälften så mycket, 5,1 timmar. Flickorna ägnade istället betydligt mer tid än pojkarna åt språkrelaterade aktiviteter på nätet, främst på Facebook. Flickorna lade 11,5 timmar på detta i veckan, pojkarna 8 timmar.

De datorspel som visar sig vara mest effektiva för utvecklandet av engelsk vokabulär är så kallade Massively multiplayer online role-playing game (MMORPG), en genre av datorrollspel där ett stort antal spelare interagerar med varandra i en virtuell värld.

– Som spelare måste du helt enkelt förstå vad som sägs, kunna läsa engelskan och själv kunna interagera genom att både skriva och tala engelska, säger Liss Kerstin Sylvén som gjort studien tillsammans med Pia Sundqvist, universitetslektor i engelska vid Karlstads universitet.

Resultaten i studien understryker resultat från andra studier av de bägge forskarna. De flitiga spelarna har ett signifikant bättre engelskt ordförråd än de övriga.

– Betydelsen av att komma i kontakt med engelska utanför skolan, genom att exempelvis läsa på engelska eller som här, spela datorspel, betyder mycket vad gäller de ungas engelska ordförråd. Det får också positiva effekter på det som händer i klassrummet i skolan. Engelskämnet i skolan och den engelska de unga möter och använder på fritiden är inte två skilda världar, säger Liss Kerstin Sylvén.

Artikeln "Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden" är publicerad i tidskriften ReCall.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera