Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2014

Samspelet mellan membranproteiner kan studeras med nytt verktyg

En “LEGO”-byggsats som gör det möjligt att bygga en “stad” av ett antal membranproteiner och studera deras samspel har utvecklats av Gustav Nordlund, Christoph von Ballmoos och Peter Brzezinski vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet. Resultaten beskrivs i tidskriften Nature Communications.

Hittills har de flesta studier av membranproteiner varit inriktade på enskilda komponenter eller specifika delar av hela celler. Det har saknats ett verktyg för att studera samspelet mellan specifika membranproteiner. Inom ett projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har forskargruppen nu utvecklat en ny metod som löser problemet. Metoden gör det också möjligt att föra in nya komponenter i cellens membraner och att studera hur funktionen påverkas.

>Metoden utgår från tidigare utvecklad teknik som tar fram rena membranproteiner från celler och sätter in dem en och en i små membranbubblor, så kallade vesiklar. Membranbubblorna innehåller membranprotein som förses med utstickande adresslappar, vilka söker upp andra vesiklar som innehåller andra membranproteiner med rätt adresslapp. När de två olika typerna av vesiklar möts sammansmälter de till en större vesikel som nu innehåller två olika membranproteiner.

Processen kan upprepas och vesiklar skapas med ett flertal olika membranproteiner. På detta sätt lyckades forskargruppen bygga upp en helt fungerande del av cellens energikraftverk och studera dess funktion utanför den levande cellen. Ett helt nytt verktyg har skapats för att studera och förstå processer i den levande cellens membraner.

– Det var jättekul att få ett stort forskningsbidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i slutet av förra året och nu är det extra roligt att den första publikationen från projektet kommer i en av Nature-tidskrifterna, säger Peter Brzezinski [Ref 1]som är professor vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet och som leder forskargruppen.

Membranproteiner utgör cellernas fönster och dörrar till omvärlden. De känner av omgivningen, skickar signaler, genererar nervimpulser och transporterar byggstenar. Proteinerna utgör även kärnan i cellernas energiutvinning.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera