Tema

Om naturens roll i människors vardag

Nyutkomna boken Naturen för mig handlar om hur människor förhåller sig till naturen idag. En av två huvudredaktörer är Katarina Saltzman, forskare vid Göteborgs universitet.

Folkminnesarkiven i Sverige har samlat in berättelser om hur människor idag uppfattar och använder naturen. Det är en brokig bild som träder fram.

-Den största utmaningen med boken har varit att spegla mångfalden. Naturen är betydelsefull på olika sätt för olika människor, men det finns också de som helt enkelt tycker att naturen är tråkig, säger Katarina Saltzman, vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

För många är den egna trädgården en viktig plats för vardagliga naturupplevelser. Andra upplever naturen genom aktiviteter som geo-caching, när man letar efter gömda skatter med hjälp av GPS, eller bergklättring. Det framgår i boken att klättrare har många olika namn som beskriver hur bergen och klippväggarna ser ut. Det finns andra relativt nya aktiviteter som kosläpp då människor vallfärdar med bil för att se när bönderna släpper ut korna på våren. Skogen och havet är annars de miljöer som oftast återkommer i berättelserna.

-Många vittnar om att naturen betyder mycket för dem. I en föränderlig värld kan naturen stå för något äkta och ursprungligt. Samtidigt finns en oro för att vi människor hotar naturen, säger Katarina Saltzman.

Naturen för mig är en populärvetenskaplig bok som bygger på erfarenheter och berättelser och utgår från ett rikt material som samlats in över hela Sverige. Den innehåller artiklar, berättelser, citat och bilder och ger olika perspektiv på människors relationer till naturen.

-Naturen kan vara den lilla gröna plätten i staden eller ett träd utanför fönstret. Jag tror att bilden av naturen idag är mer mångfacetterad än förr, säger Katarina Saltzman.

I Naturen för mig medverkar kulturforskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Boken ges ut i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet i Lund. Det finns också en koppling till Unescos konvention om det immateriella kulturarvet, som Sverige nyligen ratificerat.

-Människans förhållande till naturen är en del av vårt immateriella kulturarv, säger Katarina Saltzman.Läs mer

Om naturens roll i människors vardag

 lästid ~ 2 min