Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2014

Utbildning gav snabbare anställning för arbetssökande med funktionsnedsättning

Arbetssökande med funktionsnedsättning fick arbete snabbare, högre inkomster och högre sysselsättning till följd av att de gick en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport av Johan Regnér.

Arbetssökande med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har två år efter påbörjad arbetsmarknadsutbildning 8 procent kortare tid i arbetslöshet än en grupp av jämförbara arbetssökande. Flera andra indikatorer visar också att det går bättre för deltagargruppen: Fyra år efter påbörjad utbildning har deltagarna 31 procent högre årsarbetsinkomster och drygt 10 procentenheter högre sysselsättningsgrad än jämförelsegruppen. Deltagarna har också i mindre utsträckning försörjningsstöd.

– Vi ser framförallt effekterna på några års sikt, säger Johan Regnér. Efter ett år finns t.ex. ingen förkortning av tiden i arbetslöshet, men när effekten väl infinner sig verkar den vara ihållande. En tänkbar förklaring till att det dröjer något kan vara att deltagarna söker färre jobb när de går utbildningen.

Resultaten varierar över tid
Deltagarna deltog i arbetsmarknadsutbildning någon gång under åren 1999–2006. Det går i allmänhet bättre för dem som börjat utbildningen under 2003–2006 jämfört med dem som började tidigare.

– Ett något bättre arbetsmarknadsläge och minskat antal deltagare kan vara förklaringar till att det går bättre under den senare perioden, fortsätter Johan Regnér.

Data och metod
Rapportförfattaren använder ett rikt datamaterial med uppgifter om samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen samt information om bl.a. inkomster, sjukersättning och sysselsättning. Deltagar- och jämförelsegrupp görs jämförbara utifrån mätbara egenskaper med hjälp av en matchningsansats. Vardera grupp består av närmare 6 000 personer och följs under fyra år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera